Københavnske bompenge vil give jobflugt

Slettet Bruger,

20/06/2007

København vil bygge flere billige boliger, blandt andet for at offentligt ansatte som lærere, sygeplejersker og politibetjente kan få råd til at bo i byen. Men samtidig overvejer man nye afgifter på privatbilismen, der paradoksalt nok vil føre til, at det bliver sværere at lokke offentligt ansatte til hovedstadsområdet.

"Mange af vores medlemmer bor uden for København, fordi de ikke har råd til at bo her. Hvis de skal til at betale trængselsafgifter, vil det gøre et stort indhug i deres lønninger. Det vil betyde, at det bliver sværere at rekruttere sygeplejersker til hovedstaden," siger Vibeke West, amtskredsformand for Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden til Jyllands-Posten.

Også hos Politiforbundet ser man med skepsis på nye afgifter.

"Vi har mange kollegaer, der bor uden for byen - sågar i Sverige og på Fyn. Og de har altså brug for bilen, fordi de ofte møder på skæve arbejdstider. For dem vil det betyde at deres realløn bliver lavere. Så tror jeg, det bliver sværere at rekruttere politifolk i fremtiden," mener Claus Oxfeldt, formand for forbundets Københavnerafdeling.

50 kroner om dagen
16 hovedstadskommuner indgik for nyligt et samarbejde, hvor de undersøger mulighederne for de såkaldte trængselsafgifter. I et oplæg foreslår de, at det skal koste 25 kroner at komme ind og ud af en betalingsring, der skal ligge uden om byen. Dermed kan det koste op til 1.000 kroner per måned at arbejde i byen.

En af dem, der vil blive ramt af de nye afgifter er Lilja Nielsen, 55-årig sygeplejerske med bopæl i Herlev.

"Jeg betaler i forvejen 200 kroner om måneden for at parkere min bil, og det her ville betyde, at jeg i visse måneder skulle af med 1.000 kroner. Det ville gå ud over tøjbudgettet, kosten og ferien," siger hun.

Københavns bygge- og teknikborgmester, Klaus Bondam, afviser problemer for de offentligt ansatte. Provenuet fra trængselsafgifterne kan nemlig for eksempel bruges i den kollektive trafik, hvor det så kan komme de offentligt ansatte til gode - hvis de altså har mulighed for at undvære bilen.

mol

Kilde: