Københavns Kommune om blokadevagter: "Vi har valgt ikke at drøfte politianmeldelser"

Slettet Bruger,

21/09/2007

Af Ole Birk Olesen

På 125 daginstitutioner i Københavns Kommune arrangeres der i dag blokader, så de ansatte ikke kan komme på arbejde, og børnene ikke blive passet. Blokaderne, som er arrangeret for at presse det synspunkt i gennem, at der ikke må spares på området, er klokkeklart lovstridige, men i kommunen har man end ikke drøftet, om de blokerende skal anmeldes til politiet. Man har heller ikke overvejet, om de ansatte i børnehaverne og vuggestuerne burde pille de mange sedler ned, som bruges på institutionerne til at koordinere blokaderne.

Det fortæller sekretariatschef Laila Kildesgaard fra børne- og ungdomsforvaltningen til 180Grader.dk.

Hvad gør man ude på institutionerne, når man konstaterer, at der er en blokade?
"Man forsøger at komme ind, specielt lederen af institutionen," siger Laila Kildesgaard.

Og hvis det så ikke kan lade sig gøre?
"Så skal lederen give besked vil vores forvaltning."

Og hvad gør I så? Ringer I til politiet og fortæller, at nogen spærrer adgangen til jeres institutioner?
"Nej, vi har valgt ikke at politianmelde det."

Hvorfor ikke?
"Fordi vi håber så meget, at det her går i sig selv, inden der er gået ret lang tid. Vi er ikke interesserede i at optrappe konflikten. Og vi har slet ikke drøftet spørgsmålet om politianmeldelser endnu."

Hvorfor har I ikke det?
"Fordi det indtil videre er blevet afviklet i god ro og orden, og fordi vi har gjort alt for at hjælpe de forældre, som har et helt akut pasningsbehov. Vi håber som sagt, at det går over meget, meget hurtigt."

Det er vel ikke god ro og orden, at nogen bryder loven? Det er vel tværtimod det modsatte, altså uorden?
"Vi har valgt ikke at drøfte politianmeldelser endnu."

Hvis nu der stod en eller anden bande og spærrede institutionen, fordi de lige fandt det sjovt, ville I så også lade være med at politianmelde?
"Det har jeg aldrig prøvet, så det vil selvfølgelig blive vurderet i den konkrete situation."

Men er det ikke bare standardprocedure i forhold til jeres institutioner, at hvis der begås ulovligheder mod dem - det kunne så være tyveri eller hærværk - så anmeldes det naturligvis til politiet?
"Det er jo en mulighed, vi har, men jeg har ikke været med til at benytte mig af den mulighed."

I forhold til blokader?
"Ja."

Ansatte ser igennem fingre med koordinationssedler
Ude på institutioner hænger der indvendigt sedler, som opfordrer forældrene til at skrive sig op som blokadevagter. Hvorfor får sedler, som har til formål at planlægge ulovligheder mod jeres institutioner, lov til at hænge der?
"Det er svært at svare på i de konkrete institutioner, men der er jo opslagstavler, hvor forældrene kommunikerer med hinanden."

De sedler hænger alle vegne, ikke kun på opslagstavler.
"Jeg har ikke været ude og se det, men det er helt normalt, at forældre opsætter beskeder til hinanden på institutionerne."

Det er vel ikke normalt, at man i en institution, en virksomhed eller en arbejdsplads må hænge sedler op, som opfordrer til ulovligheder mod den institution, virksomhed eller arbejdsplads?
"Det er jo ikke nogen situation, vi har forudset, så vi laver ikke retningslinjer for, hvad man må hænge op på en opslagstavle, og hvad man ikke må hænge op. Det er klart, at det overhovedet ikke er i kommunens interesse, at de her institutioner blokeres."

Men det er måske i de ansatte interesse, og derfor fjerner de ikke sedlerne?
"Det har jeg simpelthen ikke nogen bemærkninger til."

Burde det ikke være den mest naturlig ting, at institutionslederen sørger for at få pillet disse opfordringer til ulovligheder ned, når de er direkte rettet mod den institution, som lederen har ansvaret for?
"Det er helt klart, at lederne har pligt til at melde det ind til forvaltningen, hvis der foregår noget, som er i modstrid med den måde, vi driver vores institutioner på."

Er der nogen, der har meldt ind, at der bliver hængt sedler op, som opfordrer til blokader?
"Det har jeg ikke kendskab til. Det foregår ude i de otte distrikter, så det kan jeg desværre ikke svare dig på."

Når ulovlighederne foregår, så politianmelder I dem ikke. Når ulovlighederne planlægges på jeres institutioner, så fjerner I ikke de papirer, som bruges til at tromme folk sammen. Er det ikke en utrolig imødekommenhed, I udviser, overfor de her ulovligheder?
"Vi har jo ikke nogen som helst mulighed for at blande os i, hvordan forældrene kommunikerer med hinanden. Kommunens allervigtigste opgave er at få passet de børn, som er indmeldt på de her institutioner."

I har da selvfølgelig mulighed for at pille de sedler ned, som hænger indvendigt på jeres institutioner.
"Det har vi simpelthen overhovedet ikke drøftet."

Kunne I finde på at drøfte det en anden gang?
"Det er klart, at vi bliver klogere hver gang, der er en blokade. Denne gang har vi været utroligt hurtige til at informere dem, det går ud over. Det bliver evalueret, så vi næste gang er endnu mere forberedte - hvis der bliver en næste gang, det håber jeg selvfølgelig ikke," siger Laila Kildesgaard.

[email protected]


Kilde: