KU: 180Grader skal behandle de Konservative bedre

Konservativ Ungdoms landsformand, Rune Kristensen, er utilfreds med omtalen af Det Konservative Folkeparti på 180Grader

Slettet Bruger,

12/01/2009

Konservativ Ungdoms landsformand, Rune Kristensen, er utilfreds med omtalen af Det Konservative Folkeparti på 180Grader. Anledningen er en artikel, der fortæller om de Konservatives store afhængighed af private økonomiske bidrag, herunder fra bankerne, og som kæder denne afhængighed sammen med partiets arbejde for at tilføre bankerne 100 mia. skattekroner i regeringens bankpakke.

"180Graders redaktør, Ole Birk Olesen, har skrevet en artikel om partitilskud til Konservative, der indeholder flere fejl," skriver Rune Kristensen i en mail til 180Grader og nævner konkret tre fejl i den pågældende artikel: "For det første, så plejer 180Grader, at opmuntre til det private initiativ, og da Konservative modtager en procentvis stor del fra private donatorer, betyder det også, at de er mest uafhængige af tilskud fra staten, hvilket 180Grader burde rose dem for, frem for at kritisere dem for at hente bidrag privat. For det andet så nævner 180Grader, at partiet får 75 kr. i landskontingent pr. medlem, men man glemmer, at dette tal er over 100 kroner højere i gennemsnit, da en stor del af kontingentet går til de lokale vælgerforeninger - dermed er medlemmernes medfinansiering dobbelt så høj som 180Grader antyder. For det tredje, så har 180grader slet ikke kigget på, hvor mange penge venstrefløjen direkte eller indirekte får fra fagbevægelsen m.v. - se det ville have været en god historie for 180Grader."

Rune Kristensen mener, at 180Grader i stedet har valgt at favorisere andre partier:

"180grader har i nogle tilfælde lagt sig for tæt op af Liberal Alliance og i andre tilfælde op af Dansk Folkeparti," lyder vurderingen fra KU-formanden.

Ole Birk Olesen svarer:

"Ja, 180Grader støtter ethvert hæderligt privat initiativ, men vi støtter ikke, at private virksomheder køber sig til milliarder i statsstøtte via bidrag til regeringspartier. Om det er det, der er foregået i forbindelse med regeringens bankpakker, får vi nok aldrig opklaret. Men det lugter fælt!

Nej, den pågældende artikel fortæller ikke om de bidrag, som medlemmerne af Det Konservative Folkeparti yder til lokalforeningerne. Men den fortæller heller ikke om den støtte, som lokalforeninger og deres folketingskandidater også får fra private bidragydere. Artiklen handler om landsorganisationen.

Jo, artiklen beskæftiger sig også med, hvor mange midler partierne på venstrefløjen modtager fra private, heriblandt fra fagforeninger. Artiklen oplyser, at Det Konservative Folkepartis landsorganisation modtager 66 procent af sine midler fra private, og så oplyser den endvidere: 'Afhængigheden af eksterne bidrag udgør eksempelvis 36 procent for Venstre, 20 procent for SF og 10 procent for Socialdemokraterne.'

Det står enhver frit for at bedømme, hvilke partier 180Grader ligger tæt på holdningsmæssigt. Men hvis KU's landsformand mener, at det er Dansk Folkeparti, så har han enten ikke fulgt godt nok med i sin undervisning på statskundskab eller i artiklerne på 180Grader. At 180Grader har holdninger til fælles med Liberal Alliance, kan vi dog ikke benægte. Det samme ville vi dog have med de Konservative, hvis de havde vilje og evner til at så fast på borgerlige mærkesager i skatte- og fordelingspolitikken."

[email protected]

Kilde: