Islamisk Trossamfund: Haarder smider med askebægre - helt bogstaveligt

Undervisningsminister Bertel Haarder har for nylig sagt, at islamiske friskoler skal kontrolleres mere end andre friskoler af samme grund, som man ...

Slettet Bruger,

27/08/2009

Undervisningsminister Bertel Haarder har for nylig sagt, at islamiske friskoler skal kontrolleres mere end andre friskoler af samme grund, som man jo også ville underlægge nazistiske eller autonome skoler mere kontrol, hvis de skulle blive stiftet. Det vækker vrede hos Islamisk Trossamfund, som nu har udsendt en pressemeddelelse, der sammenkæder kontrollen med friskolerne med et temperament hos Haarder, der ifølge trossamfundet skulle have opsigtsvækkende konsekvenser.

"Der opstår en undren over denne bevidste sammenligning fra en minister, der regerer sine ministerier ved at smide med sine askebæger, når det ikke går som han ønsker det. Så kan ministeren være nok så stor en fortaler for folkestyret og friheden men hvad kan det nytte, hvis ikke ministeren selv kultiverer den? Det er måske også en af de bagvedliggende grunde til, at ministeren gerne vil øge kontrollen med friskolerne, at ministeren har et snert af totalitet om sig. Ministerens trang til at kontrollere går dermed hen og undertrykker mere end opmuntrer friskoletraditionen," lyder det i pressemeddelelsen fra Islamisk Trossamfund.

Islamisk Trossamfund beskylder samtidig Haarder for ikke at have styr på den danske folkeskole, som klarer sig dårligt i internationale sammenligninger, mens de muslimske friskoler omvendt fungerer bedre end de kommunale skoler.

"Hvis det nu blev sagt, at muslimske skoler er iblandt Danmarks bedste skoler, så ville der nok blive sat spørgsmålstegn ved det grundet Det Islamiske Trossamfunds habilitet i en sådan udtalelse. Men hvad hvis en sådan udtalelse kom fra Tænketanken Cepos i 2008. Ikke nok med det, så bliver skolerne målt på hvor gode de er til at bryde den sociale arv og de viser et rigtig godt resultat. Hvordan dette positive faktum hænger sammen med øget kontrolbesøg, en sammenligning med totalitære institutioner og en generel mistænkeliggørelse af de muslimske friskoler er ikke til at forstå," skriver Islamisk Trossamfund.

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen fra Islamisk Trossamfund

[email protected]

Kilde: