Ingen penge til lavere skat helt frem til 2015

Slettet Bruger,

22/08/2007

Af Ole Birk Olesen

Den plan for dansk økonomi, som regeringen fremlagde i går, udelukker enhver reel skattelettelse frem til 2015. Planen indeholder ganske vist et økonomisk råderum på 51 mia. kroner ifølge regeringen, men de penge afsættes alle til øgede udgifter i den offentlige sektor.

Det er ikke godt nok, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen fra tænketanken CEPOS.

"Det er særdeles utilfredsstillende, at regeringen har fremlagt en 2015-plan med et råderum på 51 mia. kroner, uden at nogen af de 51 mia. kroner bliver anvendt til at lette den øverste marginalskat på 63 procent," siger Mads Lundby Hansen til 180Grader.dk.

Kan det ikke komme senere?
"Man kan håbe, at regeringen føler sig nødsaget til at komme med en ny mellemfristet fremskrivning inden for en kort årrække eller finder ud af, at der skal laves en skattereform."

Kan regeringen ikke indenfor 2015-planen finde penge til en lettelse af marginalskatten senere?
"Ifølge regeringens oplæg vil der ikke i perioden frem til 2015 være råderum til at lette skatten på den sidst tjente krone."

Nyrup gjorde mere
Så selv om vi måtte have en borgerlig regeringen fra nu af og indtil 2015, og selvom de Konservative måtte ønske sig skattelettelser, så rummer 2015-planen ikke nogen penge til det?
"Inden for denne plan er der ikke afsat penge til at sætte den øverste marginalskat på 63 procent ned frem til 2015, og det er selvfølgelig utilfredsstillende. Det kunne betyde, at selvom Fogh-regeringen har siddet i 14 år fra 2001 til 2015, så er marginalskatten kun sænket med 0,4 procentpoint. Nyrup kunne i løbet af 8 år sænke den øverste marginalskat med 5 procentpoint."

Hvad bruger man så de 51 mia. på?
"Pengene bliver i høj grad brugt på at øge det offentlige forbrug, og det må man undre sig over. Den udfordring, vi står overfor, er ikke, at den offentlige sektor mangler penge. Regeringen har i forvejen brugt 35 mia. kroner ekstra på offentligt forbrug, det er dobbelt så meget budgetteret, så den offentlige sektor har i forvejen fået tilført rigtig mange penge. Udfordringen er, at få sat skatten ned på den sidst tjente krone, så vi kan øge arbejdsudbudet," siger Mads Lundby Hansen.

[email protected]

Kilde: