Ingen fortrydelse hos RAF-morder

Slettet Bruger,

17/10/2007

På fredag er det 30 år siden at Rote Arme Fraktion kidnappede og myrdede Hanns-Martin Schleyer. De tyske medier markerer begivenheden flittigt, også den marxistiske Junge Welt, der har bragt et interview med en af de dømte terrorister, Rolf Clemens Wagner. Og Wagner har intet behov for at indtage det ellers så moderne standpunkt: at affærdige forbrydelsen med ungdommelig uvidenhed. Mordet var fuldt berettiget, erklærer han i interviewet. Det skriver jp.dk.

"Mange resultater af vores overvejelser forbliver rigtige, også set med nutidens øjne, sådan som f.eks. bortførelsen af Hanns-Martin Schleyer," siger Rolf Clemens Wagner blandt andet i intervewet.

Schleyer var et særligt velegnet mordoffer, med en fortid i SS og hans position i erhvervslivet, og dermed en oplagt "politisk sag", mener Wagner.

"Netop med ham havde kunnet formidle vor analyse og vor politik. Altså den historiske kontinuitet, som han stod for," siger RAF-terroristen.

Benådet i 2003
Rolf Clemens Wagner blev idømt to gange livsvarigt fængsel for sin medvirken i mordet, men blev i 2003 benådet af den daværende tyske præsident Johannes Rau. Et faktum, der kun har været med til at forstærke den tyske vrede over hans forsvar af sig selv.

"Jeg er forfærdet over, at statens nåde bliver besvaret med retfærdiggørelse af egen barbari," siger formanden for det liberale FDP, Guido Westerwelle, ifølge jp.dk, og kalder udtalelserne "en forhånelse af ofrene."

[email protected]

Kilde: