Indvandring: Flere arbejdere, færre familiesammenføringer

Slettet Bruger,

31/05/2007

Indvandringen er steget under Fogh-regeringen. Men familiesammenføringer, der tidligere udgjorde størstedelen af sager, er sammen med flygtningesagerne blevet færre. Væksten er sket på erhvervs- og studieområdet, viser nye tal fra Udlændingeservice ifølge Jyllands-Posten.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) er glad for at se, at regeringens mål om at tiltrække arbejdskraft er lykkedes.

"Tallene bekræfter endnu en gang, at Danmark ikke er det lukkede land, som nogle vil gøre det til, men et åbent land, hvis man vil arbejde og studere," siger hun til Jyllands-Posten og fortsætter: "Jeg glæder mig over, at der kommer flere: Der er brug for dem."

Integrationsministeren er netop i gang med at drøfte lempelser af Østaftalen, der vil gøre det lettere for arbejdere fra de otte nye EU-lande at få arbejde i Danmark.

Bedre integration
I 2006 fik 46.543 opholdstilladelse, hvilket er 6.151 flere end i 2005. Tidligere udgjorde flygtninge og familiesammenførte over halvdelen af alle opholdstilladelser, men denne andel er nu faldet til 11 procent. Resten udgøres af opholdstilladelser til arbejde og studie.

"Det har været afgørende for regeringen at få antallet af ned, så vi var sikre på, at de, der kommer hertil bedre kunne integreres. Vi har fået det ned på et niveau, hvor der beviseligt er bedre overskud og ressourcer til det," siger Rikke Hvilshøj.

Men i Dansk Flygtningehjælp er man knap så tilfreds med tallene. Generalsekretær Andreas Kamm mener, at EU og Danmark har lukket grænserne for flygtninge.

"EU-samarbejdet, strengere visumkrav og øget grænsekontrol har gjort det umuligt at flygte spontant til Europa. Derfor skal Danmark øge antallet af kvoteflygtninge (flygtninge i FN-flygtningelejre, red.), hvis vi skal opretholde en ansvarlig flygtningepolitik," siger han.

mkr

Kilde: