Indvandrere ser dansk fjernsyn

Slettet Bruger,

24/08/2007

Endeløse rækker af paraboler rettet mod himlen. Sådan er synet i de fleste indvandrer-ghettoer i Danmark. Men hvad ser de, indvandrerne, med deres paraboler?

Selvom den arabiske tv-kanal Al-Jazeera i en ny undersøgelse scorer højt blandt indvandrere fra Palæstina og Libanon, er de foretrukne tv-kanaler blandt indvandrere fra muslimske lande DR1, TV2 og TV3.

Undersøgelsen er foretaget af MediaCom i samarbejde med Catinet og gennemført ved af besøge 12 indvandrerfamilier i deres hjem og ved 1.000 telefoninterview.

Det overraskende i undersøgelsen, som 180Grader.dk ikke har i sin helhed, er, at indvandrerfamilierne ikke primært ser tv fra deres hjemlande, men for de flestes vedkommende dansk tv.


Udvalgte top 5-kanaler blendt 4 udvalgte indvandrergrupper
Libanon og
Palæstina
Tyrkiet
Irak
Pakistan
TV2 17,6% DR1 15,3%
TV2 17,1% TV2 15,5%
DR1 13,1% TV2 14,2% DR1 16,2% DR1 13,4%
Al-Jazeera* 10,5% Euro D**
11,3% MBC* 7,6% TV3 12,3%
TV3 9,2% ATV** 8,8% Al-Arabiya* 6,3% TV3+ 7,5%
MBC* 8,2% TV3 8,4% TV3 6,0% DR2 6,7%

* Arabisksproget tv-kanal
** Tyrkisksproget tv-kanal

Kilde: MediaCom Quantitative Analysis - Cantinet og Politiken.

[email protected]

Kilde: