Illegalt arbejdende au pair-piger skaffer arbejdskraft til Danmark

Et af de største problemer i det danske samfund i dag er ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen manglen på arbejdskraft

Slettet Bruger,

15/10/2008

Et af de største problemer i det danske samfund i dag er ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen manglen på arbejdskraft. Men nu viser det sig, at det problem ville være endnu større, hvis det ikke var for flere hundrede au pair-piger, som arbejder illegalt i Danmark.

Under opholdet som au pair arbejder de nemlig ofte mere end de tilladte 30 timer om ugen hos værtsfamilien, eller de tager sort ekstra-arbejde hos andre familier for at tjene flere penge, skriver Jyllands-Posten. Og når au pair-pigernes opholdstilladelse udløber efter 18 måneder, "forsvinder" de for myndighederne og bliver i landet som illegale indvandrere, der fortsætter med at arbejde ulovligt som hushjælp ved den samme familie eller med sort rengøring i andre private hjem.

"Det har overrasket os, at vi har fundet så mange illegale au pair-piger i vores research. De kan tælles i flere hundreder, som hvert år forsvinder for de danske myndigheder, når deres opholdstilladelse udløber," siger lektor Shahamak Rezaei, Roskilde Universitetscenter, som leder den danske del af et EU-projekt om illegal arbejdskraft, til Jyllands-Posten.

I fagforeningen FOA har forbundssekretær Jakob Bang en meget klar fornemmelse af, at au pair-pigerne, allerede mens de endnu opholder sig lovligt i landet, tilbyder mere arbejdskraft, end loven foreskriver:

"Det er meget udbredt, at de arbejder ekstra. Det kan være alt fra en enkelt gang, til at de tager alt det rengøringsarbejde, som de kan få for at tjene mere," siger han.

På Christiansborg opfatter politikerne det som et problem, at au pair-pigerne arbejder ulovligt i Danmark, men ingen foreslår i lyset af arbejdskraftmanglen, at deres aktiviteter lovliggøres. I stedet ønsker Venstre øget kontrol med au pair-bureauerne, mens SF og Socialdemokraterne vil hæve pigernes lovpligtige løn.

"Det vil gøre op med deres behov for at arbejde mere," siger udlændingeordfører Astrid Krag fra SF til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: