Hver anden med nedsat funktionsevne får det bedre

Knap hver anden med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet får det bedre

Slettet Bruger,

02/09/2009

Knap hver anden med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet får det bedre. Hos hver fjerde forsvinder problemerne helt, viser en ny undersøgelse, som SFI har foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen. Derfor skal man være mere varsom med at tildele varige ydelser som førtidspension, end man er i dag, mener kommissionens formand, Jørgen Søndergaard, ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev, samspil.info.

SFI's undersøgelsen bygger på data fra en række danskere, der havde en funktionsnedsættelse i 1995, men som er blevet undersøgt igen i 2008. Undersøgelsen tyder på, at også førtidspensionister med tiden får en bedre funktionsevne. Undersøgelsen indikerer, at knap en ud af tre, der modtog førtidspension i 1995, havde forbedret deres funktionsevne i 2008.

Ifølge Jørgen Søndergaard, formand for Arbejdsmarkedskommissionen, skal man derfor være varsom med at tilkende varige ydelser, som for eksempel førtidspension, selvom arbejdsevnen aktuelt er nedsat.

"Undersøgelsen viser ret klart, at en nedsat arbejdsevne på et givent tidspunkt ikke er ensbetydende med, at man har nedsat arbejdsevne resten af livet. Netop derfor skal førtidspension reserveres situationer, hvor sagsbehandleren er sikker på, at arbejdsevnen aldrig vender tilbage," siger Jørgen Søndergaard til samspil.info.

[email protected]

Kilde: