Hver anden dansker vil afskaffe mellem- og topskat

Danmark var i 2007 verdens mest beskattede befolkning

Slettet Bruger,

18/10/2008

Danmark var i 2007 verdens mest beskattede befolkning. Det ser nu ud til, at et flertal af befolkningen ønsker at ændre på dette. I hvert fald siger hele 45 pct. af de adspurgte i en måling, som Megafon har lavet for erhvervsorganisationen DI, at de er tilhængere af en skattereform, som afskaffer både mellem- og topskat. 30 pct. er imod, mens 20 pct. svarer hverken-eller. Det skriver Berlingske Tidende.

Politisk uenighed
Politikerne er uenige om hvorvidt danskernes ønske om en drastisk reform skal opfyldes. Mens Venstres skatteordfører Thorsten Schack Pedersen er "positivt overrasket" over den store forståelse i befolkningen for, at en høj marginalskat hæmmer Danmarks vækstmuligheder, er holdningen en anden i regeringens støtteparti Dansk Folkeparti:

"Umiddelbart er vi ikke tilhængere af et så drastisk skridt, som et flertal støtter her, og vores fordeling af pengene vil også være en anden," siger Dansk Folkepartis finansordfører Kristian Thulesen Dahl til Berlingske Tidende.

DF-vælgere ønsker skattereform
En majoritet af Dansk Folkepartis vælgere er dog ikke på linje med Thulesen Dahl i dette spørgsmål: Hele 51 pct. ønsker en omfattende skattereform. Thulesen Dahl vil dog ikke lade sig presse af sine vælgere, da han mener, at en afskaffelse af mellem- og topskat er en for stor reform.

"Vi vil primært bestræbe os på at få minimeret ønsket om at lave en meget stor reform, for jo større reform, jo mere er man nødt til at regulere ved ting, som rammer folk på boligen, og det mener vi vil være giftigt i den nuværende situation med faldende huspriser og stigende renter. Det vil kunne forstærke den negative udvikling, som vi ser nu," siger han med henvisning til finanskrisen.

Mellem- og topskat udgør 3 pct. af statens samlede skatteindtægter.

Reform vil gavne de rige
Professor i økonomi og vismand Jan Rose Skaksen mener, at en fuldstændig afskaffelse af mellem- og topskat er urealistisk.

"Det vil især komme de rige til gode, og det er svært at forestille sig en skattereform, der har så store fordelingsmæssige konsekvenser. Men det ændrer ikke ved, at det vil være et særdeles vigtigt element at få top- og mellemskatten ned for at få folk til at gøre en ekstra indsats," siger han til Berlingske Tidende.

Danmark er et af de lande med mindst lønspredning og allerstørst lighed. Samtidig betaler hele 44,2 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i Danmark topskat.

[email protected]

Kilde: