Hjemmehjælpere i København bruger kun en tredjedel af arbejdstiden hos de syge

Slettet Bruger,

04/10/2007

Der er ikke meget tid til overs til handikappede og psykisk syge, når de københavnske hjemmehjælpere har overstået dagens gøremål. Fraregner man
tid brugt på udfyldning af journaler, rejsetid, samt sygdom og ferie, tilbringer hjemmehjælperne kun 36 pct. af deres tid sammen med brugerne. Og det er for lidt, konkluderer en rapport fra Kommunernes Landsforening, KL.

Ifølge Jyllands-Posten har KL flere forslag til, hvordan de kommunalt ansatte hjemmehjælpere kan spare tid. Den enkelte hjemmehjælper kan bl.a. spare en time om dagen ved at ændre håndteringen af brugernes medicin. Og der er 42 minutter at spare om dagen, hvis man ændrer rutinerne for dokumentation af arbejdet samt journalføring.

Medlem af socialudvalget i Københavns Borgerrepræsentation Thor Grønlykke (S), mener, at det er Enhedslistens socialborgmester, der bærer skylden.

"Har ikke villet tage ansvar"
"Vi har stor tillid til, at embedsmændene får styr på dette. Indtil videre har borgmester Mikkel Warming (EL) nægtet at tage ansvar for noget som helst, men er han nødt til nu," siger Thor Grønlykke.

Socialborgmester Mikkel Warming peger på, at hjemmehjælp til socialt udsatte, psykisk syge og handikappede besværliggøres af, at de ofte ikke er hjemme. Ikke desto mindre skal hjemmehjælperne nu til at bruge mere tid sammen med brugerne, lover han.

"Det er ærgerligt, at det ser sådan ud, og det skal blive bedre. Vi vidste godt, at det ikke gik så godt, og det var netop derfor, at vi bestilte en rapport. Nu ved vi, hvor den er gal, så vi ikke risikerer at handle i blinde."

[email protected]

Kilde: