Halløj i budgetdepartementet

Slettet Bruger,

23/11/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Vitserne sad løst i finansministeriet i dag, og hvis ikke lige man vidste, at man det var Finansministeriet man befandt sig i, var det ikke til at aflæse på stemningen, at det var ansvaret for rigets finanser, der i dag blev overdraget fra Thor Pedersen (V) til Lars Løkke Rasmussen (V).

"Du passer ikke helt ind i den skabelon vi embedsmænd har for en finansminister. Du har læst nogle helt andre lærerbøger end vi har," begyndte departementschef, Christian Kettel Thomsen, sin tale. "Det alvorligste er nok, at du udstråler optimisme, når du burde se bekymret ud."

Og skal man tro Thor Pedersen er der al mulig grund til optimisme.

"Det her er det mest solide bygningsværk, der findes i kongeriget Danmark," begyndte Thor Petersen sin afskedstale, som skulle det symbolisere hans syn på dansk økonomi lige nu.

"Vi har alle et fælles ansvar for, at vi har den højeste beskæftigelse nogensinde, at vi har den laveste ledighed. Men det som jeg er meget glad for dokumentere er det, der betyder mest for alle mennesker: at have en job, så man er selvhjulpen i størst mulig grad. Men også at du jo overtager et embede hvor, da jeg kom til var den offentlige nettogæld på 300 mia., med den finanslov vi har lagt frem, der har vi et tilgodehavende på 100 mia. På samme tidspunkt er vores udlandsgæld stort set væk."

Tilbage til Saxo
"Disse sammenfald af beskæftigelse, ledighed, overskud og balance på mellemværende med udlandet. Det har ikke noget fortilfælde på denne side af anden verdenskrig. Heller ikke på den anden side. Vi skal faktisk helt tilbage til Saxo," sagde Thor Pedersen til Løkke, og advarede om, at nu kan det kun gå den anden vej.

"Jeg tror, at du er den rette til overtage det bedste ministerium - efter min mening - i Danmark. Ja måske i hele verden," sagde han i vanlig afdæmpet stil, så man blev lidt i tvivl om, hvorvidt han rent faktisk mente det helt alvorligt.

Pengeudpumpning
At Lars Løkke er rustet til posten, var Thor Pedersen ikke i tvivl om.

"Der er ingen tvivl om, at du har erfaringen. En stor forståelse for kommunerne. Du har været med til at forhandle kommuneøkonomi. Du har selv en fortid som lokal folkevalgt i amtsrådet. Du har siddet med ved bordet når vi har lavet kommuneøkonomiforhandlinger, denne meget store del af vores offentlige sektor, pengeudpumpningen, har du et indgående kendskab til," sagde han inden han overlod tøjlerne til sin efterfølger.

[email protected]

Kilde: