HTS: Ikke uden skattelettelser

Slettet Bruger,

10/08/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Anders Fogh Rasmussens forslag om en udvidelse af green card-ordningen bliver positivt modtaget hos arbejdsgiverorganisationen HTS.

"Ændringen vil helt klart give en friere adgang inden for en lang række fag, hvor der er mangel på arbejdskraft," siger afdelingschef Lars Storr-Hansen til 180Grader.dk.

Anders Fogh pegede på en sænkning af indkomstgrænsen fra de nuværende 450.000 kr. til omkring 300.000 kr. Men det er langt fra nok, mener Lars Storr-Hansen:

"Det er ikke kun indtægtsgrænsen, der er et problem i forhold til at tiltrække arbejdskraft. Vi må jo indrømme at Danmark ligger med et ekstremt højt skatteniveau, der ikke gør det særligt attraktivt at komme hertil for at arbejde."

HTS, der dækker handel- transport- og serviceerhvervene, som typisk beskæftiger folk med lave og mellemindkomster, spurgte i begyndelsen af sommeren sine medlemmer, hvad der skulle til for at tiltrække nye medarbejdere.

"De pegede især på en reduktion af top- og mellemskat som nøglen til at udvide arbejdskraftudbuddet," forklarer han.

[email protected]

Kilde: