"Grønne" jordemødre underkendt af myndighederne

Slettet Bruger,

26/06/2007

Jordemødrene får nu for første gang et ideologisk slag fra Sundhedsstyrelsen, der fundamentalt skifter kurs i sine anbefalinger til smertelindring ved fødsler.


Jordemødrene, som ellers har kæmpet en indædt kamp for at dæmonisere brug af medicinsk smertelindring, bliver nu af myndighederne underkendt i deres anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en udgivelse med nye retningslinier for sundhedspersonalet til høring. I den 152 siders "Anbefalinger for Svangreomsorgen" er en central anbefaling fra den gamle version pillet ud. Der står ikke længere at "Naturlig smertelindring bør anvendes i videst muligt omfang". Nu sidestiller Sundhedsstyrelsen de medicinske og ikke-medicinske metoder til smertelindring.

Overlæge Helle Meinertz, formand for de danske fødselslægers selskab, er positiv.

"Det kan jeg kun fuldt ud tilslutte mig. Kvinder skal tilbydes den type smertelindring, der virker. Normalt svarer smerten ved fødslen til et 9-tal på en skala til 10, men de fødende kommer altså ned på 3, hvis de får en epiduralblokade," siger hun til Politiken.

I den gamle anbefaling er epiduralblokade ikke nævnt med et ord. I den nye står der, at andre lande bruger den mere end Danmark. Jordemødrenes største anke mod epiduralblokaden har været påstande om bivirkninger. Styrelsen nævner, at nogle studier peger på øget risiko for at barnet skal "tages med sugekop", men at "en historisk analyse ikke kan bekræfte dette".

Selvom vi skriver år 2007, er der lang vej endnu, før det bliver normalt og accepteret at føde uden smerter. En undersøgelse på Skejby Sygehus viste at kun 18 procent af de fødende kvinder valgte epiduralblokade. Lægerne har ofte i debatten givet jordemødrene en stor del af skylden for kvindernes mange unødvendige smerter.

Chefjordemoder på Skejby Sygehus, Joan Dyhr, er ikke imponeret over Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger. Hun advarer mod, at debatten om en god fødsel bliver for ensidig.

"Jeg synes, at det er en sund indstilling, hvis danske kvinder tænker om fødslen, at 'det her, det kan jeg godt'," siger hun til Politiken.


hsh

Kilde: