Gore har modtaget sin Nobelpris

Slettet Bruger,

10/12/2007

Den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore, hvis miljøkorstog til manges forbavselse fik tildelt årets Nobel-fredspris, fik sin hædersbevisning overrakt ved en ceremoni i Oslo for kort tid siden. Al Gores takketale kan læses i sin helhed på aftenposten.no.

"Vi, som tilhører menneskeslægten, står over for en omfattende krisesituation, som truer vores civilisations overlevelse, og som selv mens vi er samlet her, er i færd med at opbygge et ildevarslende og ødelæggende potentiale," sagde Gore blandt andet.

Al Gore fortsatte med at sammenligne mange af verdens ledere - "med få hæderlige undtagelser", med de ledere, der ikke i tide gjorde op med Adolf Hitler. Det gjorde vicepræsidenten ved at citere en stor statsmand, Winston Churchills ord:

"De viderefører dette mærkelige paradoks, de har kun besluttet sig for at være ubeslutsomme, bestemt sig for at være ubestemte, ubøjelige for bevægelse, faste i mødet med det flydende, alle med magt til at være afmægtige."

Al Gore har blandt andet fået prisen for sin film "En ubekvem sandhed", som en britisk domstol har vurderet er uegnet til fremvisning for britiske skoleklasser uden, at lærerne udstyres med en vejledning, der kan opveje Gores ensidige udlægning. Men det forhindrede altså ikke komiteen i at uddele prisen til Gore, der sluttede sit Nobel-foredrag med disse ord:

"Vi tjener et formål. vi er mange. Men til dette formål skal vi rejse os og handle sammen, som om vi var en".

[email protected]


Kilde: