Gallup: Flertal vil øremærke barsel til mænd

Står det til venstre side i Folketinget, skal det være slut med, at familier selv bestemmer, hvordan de vil fordele barslen mellem manden og kvinde...

Slettet Bruger,

25/01/2008

Står det til venstre side i Folketinget, skal det være slut med, at familier selv bestemmer, hvordan de vil fordele barslen mellem manden og kvinden. De ser gerne, at 12 uger af de i alt 52 ugers barsel øremærkes til faren.

Gallup har for Berlingske Tidende spurgt godt 1.000 danskere om deres holdninger i til øremærket barsel. Undersøgelsen er lavet i forbindelse med, at Folketinget i dag førstebehandler et forslag fra Socialdemokraterne, SF, de Radikale og Enhedslisten om at øremærke 12 ugers barsel til mænd.

67 procent er er positive eller overvejende positive over for, at mænd skal tage mere barsel, og 59 procent er positive eller overvejende positive over for det konkrete forslag fra venstrefløjen.

Samtidig viser undersøgelsen, at kvinder er mere positivt indstillede end mænd over for forslaget, men det fremgår ikke i hvilket omfang.

Barnet kan miste barsel
Ifølge forslaget skal barslen bortfalde, hvis ikke faren benytter sig af den. Men selv om det afkorter den tid, barnet går hjemme med en forælder, afviser Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Anne-Marie Meldgaard, at forslaget kan få barnet til at ende med sorteper.

"Vi tager ikke noget fra barnet, vi tager ikke noget fra moren, vi giver noget til familien," siger hun og fortsætter: "I dag er de første 14 uger af barslen øremærket moren, men hvorfor er noget af den ikke øremærket faren? Det er da forskelsbehandling," siger hun til Berlingske Tidende.

Hun gætter, at der er "rigtig mange fædre", der gerne vil have barsel:

"Men i og med, at de ikke har lovsikret ret til at gøre det, så gør de det ikke," siger Anne-Marie Meldgaard: "I mange familier er det moren, der vælger at tage barsel i stedet for faren, fordi han tjener mest. Det er med til at skævvride arbejdsmarkedet. Kvinder på barsel optjener ikke så meget til pension, de bliver valgt fra til topstillinger, mister anciennitet osv."

I dag er de første 14 uger øremærket til moren, men de resterende 38 uger kan familien frit allokere forældrene imellem.

[email protected]

Kilde: