Frankrig: Ikke mere internet til musiksyndere

I Frankrig vil det snart få skrappe konsekvenser, hvis man bruger sin internetforbindelse til at hente ulovlige film eller musik-filer

Slettet Bruger,

24/01/2008

I Frankrig vil det snart få skrappe konsekvenser, hvis man bruger sin internetforbindelse til at hente ulovlige film eller musik-filer. I november 2007 underskrev den franske regering en aftale med internetudbydere og rettighedsindehaverne af bl.a. musik og film. Aftalen gør det muligt at lukke ned for forbindelsen, hvis en borger mistænkes for at have hentet ulovligt materiale på internettet. Det skriver berlingske.dk.

Ifølge aftalen bliver der oprettet et agentur, som har bemyndigelse til at overvåge og efterforske borgere, der er anklaget for ulovlig internetopførsel. En af agenturets redskaber er retten til at afbryde den mistænktes internetforbindelse.

I øjeblikket overvejer EU-kommissionen, om den franske ordning skal gælde alle EU's internetbrugere. Det er jurist i Forbrugerrådet Agnete Sigurd stærk modstander af.

"Ude af trit med virkeligheden"
"Det er et groft overgreb mod centrale dele af forbrugernes borgerrettigheder. Selvfølgelig skal alle følge loven, men her er sanktionerne helt ude af proportioner med det, som forbrugerne - måske - har gjort forkert. Jeg siger måske, fordi sanktionerne sker uden, at sagen har været prøvet ved en domstol. Det stiller den enkelte forbruger så godt som retsløs," siger hun til berlingske.dk.

Ifølge planerne skal de franske myndigheder oprette et register over musiksyndere. Dermed kan internetbrugere risikere at blive blacklistet og miste forbindelsen til internettet.

"Det er jo helt ude af trit med virkeligheden at ville afskære borgernes elektroniske livline til omverdenen, og det hænger slet ikke sammen med de krav, der stilles til den enkelte borger i et moderne samfund. Hvordan forestiller man sig for eksempel, at borgere, der har fået kappet deres internetforbindelse, får adgang til deres e-boks, eller kan gøre brug af den digitale signatur for at få adgang til egne elektroniske patientoplysninger i de kommende elektroniske patientjournaler," spørger Agnete Sigurd ifølge berlingske.dk.

[email protected]

Kilde: