Forsvarsministeriet erkender: Målsætning om 2.000 udstationerede kan ikke nås

Regeringen store ambition om, at Danmark fra år 2009 og fremefter skal bidrage med 2

Slettet Bruger,

04/07/2008

Regeringen store ambition om, at Danmark fra år 2009 og fremefter skal bidrage med 2.000 soldater til internationale missioner, kan ikke gennemføres. Det erkender Forsvarsministeriet nu ifølge Weekendavisen i et internt notat.

Af notatet fremgår det blandt andet, at "det er forsvarets vurdering, at det med den nuværende personalesituation vil være vanskeligt at nå den fastlagte målsætning på et kontinuert niveau svarende til 2000 soldater eller kapaciteter svarende hertil i internationale operationer ved udgangen af 2009".

Både eksperter og interne kritikere i forsvaret har tidligere udtalt en lignende skepsis.

[email protected]

Kilde: