Forskningsråd vil have konkurrence om universitetspenge

Staten skal fremover ikke bare per automatik hælde næsten otte mia

Slettet Bruger,

04/03/2008

Staten skal fremover ikke bare per automatik hælde næsten otte mia. kroner i universiteterne i såkaldte basismidler, som det sker i dag, skriver Berlingske Tidende. I stedet skal en stor del af pengene fordeles efter, hvilke universiteter der leverer den bedste forskning, mener Det Forskningspolitiske Råd, der i dag fremlægger sine anbefalinger til fremtidens danske forskningspolitik.

"Vi mener, at en stor del af basismidlerne skal være afhængig af universiteternes præstationer. Man kunne starte med at lade ti procent af midlerne være udsat for konkurrence og over tiden hæve det til 50 procent, hvis man har gode erfaringer med modellen," siger Asbjørn Børsting, formand for Det Forskningspolitiske Råd, til Berlingske Tidende.

Om et universitets forskning er god eller mindre god kan bl.a. afgøres af, om universitetet har mange citater i internationale publikationer og synlige forskere i medierne, mener han. Og det er ikke kun offentlige, danske universiteter, som skal have lov til at byde ind på midlerne.

"Hvis udenlandske universiteter eller internationale forskningsmiljøer vælger at etablere sig i Danmark, som regeringen lægger op til, skal de kunne komme i betragtning i konkurrencen om basismidlerne," mener Asbjørn Børsting.

Rektorkollegiets formand, Jens Oddershede, er tilhænger af konkurrence om universitspengene, men han frygter en unfair konkurrence.

"Og det er jo ikke lige vilkår, hvis f.eks. et tysk universitet med tyske statspenge i ryggen skal konkurrere med os om danske statspenge," siger han.

Videnskabsminister Helge Sander er i forvejen i gang med at udvikle modeller, der kan sikre konkurrence på forskningsområdet, så han tager godt imod idéen.

"Jeg er ikke fremmed over for at skabe mere konkurrence, heller ikke med universiteter fra udlandet, der kommer til Danmark. Men det vil nok give anledning til en god debat, som jeg glæder mig til at tage," siger Helge Sander til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: