Forskere: Giv Nyborg oprejsning

Slettet Bruger,

06/07/2007

Helmuth Nyborg skal have æresrejsning. Sådan lyder kravet fra flere forskere, efter at kønsforskeren er blevet renset for anklagerne om videnskabelig uredelighed, som Aarhus Universitet rettede mod ham. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen nægtede i går at kommentere afgørelsen fra Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU), der pure frikendte hans tidligere medarbejder.

Helmuth Nyborg er i dag pensioneret, men universitet bør give ham æresrejsning i form af den professor emeritus-titel, som han tidligere har søgt. Det mener Helmuth Nyborgs tidligere kollega Steinar Kvale, der er professor i psykologi ved Aarhus Universitet.

"Universitetets irettesættelse var i mine øjne urimelig hård i forhold til de fejl, som Helmuth Nyborg har begået, og den kan i værste fald skræmme andre forskere fra at indtage kontroversielle standpunkter. Nu har ledelsen en anledning til at råde bod på det," siger Steinar Kvale til Jyllands-Posten.

Forfulgt for politisk ukorrekthed
Også fra andre universiteter kommer der opbakning til den frikendte forsker.

"Helmuth Nyborg har været udsat for en rystende behandling i lyset af, at han nu er frikendt for uredelighed. Jeg ser hele sagen som et forsøg på at forfølge forskere for deres meninger i stedet for at argumentere imod dem. Han har muligvis lavet fejl, men fejl er en menneskeret for forskere. Vi kan ikke fungere, hvis vi er bange for at lave fejl," siger Benny Lautrup, professor i teoretisk fysik på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

I et indlæg i Jyllands-Posten skriver Benny Lautrup desuden, at sagens forløb "minder om sovjetiske processer, fordi hele magtapparatet sættes ind for at banke en enkelt videnskabsmand på plads, når hans personlige forskning leder til resultater, som ikke passer ind i tidens politiske korrektheds normer."

"Der skal være plads til alle forskere"
I Helmuth Nyborgs fagforening, Dansk Magisterforening, opfordrede man i september sidste år Aarhus Universitet til at stille sagen mod ham i bero, indtil UVVU var færdige med deres vurdering.

"Det siger sig selv, at vi er utilfredse med, at universitetet ikke fulgte vores opfordring, specielt når han nu faktisk er renset for beskyldningerne," siger formand Ingrid Stage og fortsætter:

"Problemet er nok, at der er tale om kontroversiel forskning, som er underkastet en særlig streng kontrol. Vi bliver nødt til at fastholde, at der også skal være plads til forskere, som publicerer resultater, vi ikke bryder os om."

mkr

Kilde: