Forsker: Global opvarmning er mænds skyld

Slettet Bruger,

09/11/2007

At der stort set ikke findes ét eneste problem i verden, der ikke kan tilskrives mænd, er velkendt lære for alle hardcore feminister. Nu har det svenske ministerium for bæredygtig udvikling også langt navn til, at en forsker har analyseret sig frem til, at mænd er mere skyld i global opvarmning end kvinder.

I sit studie, Et studie af kønslighed som en forudsætning for bæredygtig udvikling, vender Gerd Johnsson-Latham sin pegerfinger mod mændene.

"Det faktum at kvinder rejser mindre end mænd - målt i person-kilometer pr. bil, fly, båd og motorcykel - betyder, at kvínder forårsager udledning af mindre kuldioxid (CO2, red.) end mænd og således bidrager betydeligt mindre til klimaforandringerne," siger hun og tilføjer, at 60% af CO2-udledningen fra biler forårsages af de 10% af billisterne, der bruger vejene mest. Og mænd i Sverige står for 75% af al bilkørsel i Sverige.

Kvinder slipper dog ikke helt for påtale, idet rapporten konkludere, at kvinder bruger fire gange så meget på forbrugsgoder som mænd, og - som et yderligere stik til mændende, omend utilsigtet - 20 gange så mange hygiejneprodukter.

Rapporten nævner ikke, i hvilket omfang mændenes transport bidrager til husholdninger, som kvinder er medlemmer af, eller om kvindernes indkøb også kommer mændende tilgode.

Kilde: New Scientist

[email protected]

Kilde: