Forhøjede bilafgifter mindsker bilsalg

Slettet Bruger,

20/07/2007

Den økonomiske lovmæssighed om faldende efterspørgsel ved stigende priser, har vist sin effekt på købet af gul-pladebiler siden afgiftsændringerne i april. Danmarks Statistik har netop offentliggjort seneste tal for nyregistrerede varebiler i familier, og de viser et kraftigt fald fra april måned.

Det samlede fald af gul-pladebiler til privat brug er faldet med godt 58% i forhold til juni måned året før.

Men det også indregistreringen af personbiler er faldet. Hvor danskerene i juni 2006 indregistrerede godt 17.000 personbiler, var tallet i samme måned i år faldet til 14.000 eller godt 17%.

I de seneste 12 måneder har familierne købt 92.400 og virksomhederne 59.300 per-sonbiler, opgjort i faktiske tal - tilsammen 3 pct. færre end i den foregående 12-må-nedersperiode. Virksomhederne har købt 49.200 varebiler og 6.700 lastbiler og træk-kere i de seneste 12 måneder, og det er hhv. 9 og 11 pct. flere end i den foregående periode.

[email protected]

Kilde: