Forfulgte forfattere skal kunne komme til Danmark

Regeringen fremlægger nu et lovforslag, som skal gøre det muligt for danske kommuner at blive såkaldte "fribyer" for forfulgte udenlandske forfatte...

Slettet Bruger,

05/03/2008

Regeringen fremlægger nu et lovforslag, som skal gøre det muligt for danske kommuner at blive såkaldte "fribyer" for forfulgte udenlandske forfattere.

"I en række stater er ytringsfriheden under pres. Forfattere, journalister og andre skribenter, der deltager i den offentlige debat og i deres lands kulturliv, oplever at blive udsat for repressalier og censur på grund af deres litterære virksomhed. Bl.a. den seneste tids begivenheder i forbindelse med offentliggørelsen af tegninger af profeten Muhammed i danske aviser viser, hvor vigtigt det er, at forfattere, journalister og skribenter kan udtrykke kritik af f.eks. regeringer og religiøse traditioner og regler - uden at skulle frygte for liv og frihed," siger kulturminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Kulturministerens lovforslag om fribyer skal give danske kommuner mulighed for at tilbyde udenlandske forfattere, hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande, ophold i kommunen og dermed mulighed for et par års arbejdsro. Lovforslaget indebærer, at kommunerne skal være medlem af en af kulturministeren godkendt international organisation. Den organisation, kulturministeren konkret agter at godkende som grundlag for ordningen, vil være det anerkendte internationale netværk af fristeder for forfattere, ICORN (International Cities of Refuge Network), som består af 19 medlemsbyer, primært fra Europa.

Lovforslaget fremsættes sammen med et andet lovforslag fra Integrationsministeriet, som skal skabe grundlag for, at der kan gives midlertidig opholdstilladelse til forfattere, som kommer til landet under fribyordningen.

De to lovforslag er netop sendt i høring og forventes fremsat for Folketinget i slutningen af marts.

[email protected]

Kilde: