Foghs unge vil have fri hash

Når hash ikke er farligere end alkohol, så skal politikerne ikke bestemme, at danskerne gerne må drikke sig fulde, men ikke må ryge sig skæve

Slettet Bruger,

11/03/2008

Når hash ikke er farligere end alkohol, så skal politikerne ikke bestemme, at danskerne gerne må drikke sig fulde, men ikke må ryge sig skæve. Det er budskabet fra Venstres Ungdom, som nu igangsætter en landsdækkende kampagne af en måneds varighed med det formål at få hash legaliseret.

"Det er ikke politikerne, der skal træffe beslutning om hvilke rusmidler man må bruge indenfor lovens rammer. I hvert fald ikke i forhold til, at fagkundskaben har dømt det lovlige mere farligt end det ulovlige," skriver VU-landsformand Thomas Banke på vu.dk med henvisning til, at eksperter angiveligt ikke mener, at hash er mere sundhedsskadeligt end alkohol.

Thomas Banke fortsætter: "Her går grænsen for politik. Her bør den enkelte selv træffe en beslutning omhandlende eget liv. Her må den enkelte tage ansvar for sine valg. Der er bred enighed om, at der er stor forskel på cannabis og hårde stoffer. Til gengæld er cannabis at sammenligne med alkohol, og derfor bør man lade det være op til den enkelte at vælge inden for denne kategori - ikke staten. I et frit samfund er den personlige frihed også friheden til at træffe ukloge valg."

VU-formanden pointerer dog, at VU-kampagnen ikke skal ses som en opfordring til den danske ungdom om at ryge mere hash, tværtimod.

"For god ordens skyld skal det kraftigt pointeres at vi ikke opfordrer nogen til at ryge hash. Tværtimod fraråder vi det. Vi føler dog, at vi har pligt til at sikre en principiel såvel som praktisk debat om et forbud, som i dag er frihedsberøvende for den enkelte og i øvrigt forbundet med en række yderst uheldige konsekvenser for samfundet i almindelighed," skriver Thomas Banke.

[email protected]

Kilde: