Fogh vil have mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark

Slettet Bruger,

10/08/2007

Anders Fogh Rasmussen adresserer nu, hvad han kalder en af samfundets største problemer, nemlig manglen på arbejdskraft. Arbejdskraftmanglen vil han løse ved at øge indvandringen til Danmark et godt stykke over de 30.000 udlændinge, der ventes at komme til Danmark i år for at arbejde eller studere. Det fortæller han i et interview til Jyllands-Posten i dag.

"Samlet lider det danske samfund et betydeligt tab både økonomisk og kvalitetsmæssigt ved manglen på arbejdskraft, og selv om der stadig er mange ledige indvandrere, er det urealistisk at forestille sig, at vi kan løse problemet ad den vej," siger han.

I dag kræver det en årlig indtægt på 450.000 kr. af få arbejds- og opholdstilladelse, men den grænse vil Fogh sænke til 300.000 kr. En sænkelse af grænsen vil gøre det nemmere for sygeplejesker og håndværkere at komme til landet.

Fogh vil i det hele taget udvide green card-ordningen til at omfatte flere langt flere fagområder og gøre den mere fleksibel. Desuden skal en massiv kampagne lokke svenskere, tyskere, baltere og polakker til landet og alle skal de have et tilbud om danskundervisning.

"Jeg forestiller mig ikke et Danmark, hvor alle er ens. Det er spændende at have et samfund, hvor mennesker er her med forskellig baggrund - forudsat at man arbejder, forsørger sig selv og yder et bidrag til det danske samfund," siger Fogh.

Oplæg til valg
Forslaget kan ligne en inklineren for de Radikale og en mulig optakt til et efterårsvalg. Og de Radikales leder, Margrethe Vestager, lader sig gerne byde op til dans:

"Det kunne være sagt af en radikal. Vi bidrager gerne," siger hun.

Samme begejstring er ikke at finde hos Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard, der erkender manglen på arbejdskraft, men ønsker at løse problemet ved at give en højere løn til offentligt ansatte.

"Svaret på, at vi mangler SOSU-assistenter, er ikke at åbne for arbejdskraft udefra, men at gøre jobbet mere attraktivt," siger Pia Kjærsgaard og minder regeringen om, at den har et forlig med Dansk Folkeparti.

Fogh afviser forslaget.

"Hvis politikerne begynder at blande sig i løndannelsen, går det galt," siger Fogh.

[email protected]

Kilde: