Fodlænker forhindrer forbryderes fængselsretur

Slettet Bruger,

06/08/2007

Et fast arbejde er en fin forankring for forhenværende forbrydere. I Sverige kan kriminelle idømt mere end to års fængsel for eksempelvis vold, sexmisbrug og røveri afsone den sidste del af deres straf i eget hjem med en elektronisk fodlænke, mens de passer et arbejde i dagtimerne. Og det mindsker risikoen for, at de i fremtiden begår kriminalitet, viser en ny svensk undersøgelse ifølge Jyllands-Posten.

Faktisk er resultaterne så positive, at formanden for Det Kriminalpræventive Råd, professor Eva Smith, anbefaler at vi tager de svenske erfaringer til os, og det ser justitsminister Lene Espersen (K) positivt på.

"Jeg har selv gået med tanken om, at man kunne bruge fodlænke-ordningen, når fangerne skal ud i samfundet igen. Derfor lyder den svenske ordning umiddelbart meget positiv, og jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi kan indføre en tilsvarende model i Danmark," siger Lene Espersen.

Hver tredje kom ud af kriminalitet
Bag undersøgelsen står Brottsförebygganderådet, den svenske pendant til Det Kriminalpræventive Råd. De fulgte 260 dømte, der afsonede den sidste del af straffen i eget hjem. Andelen af "fodlænke-fanger", som havde begået ny kriminalitet tre år efter afsoningen var 32 pct. mindre end i den kontrolgruppe af dømte, der havde tilbragt hele deres straf i fængslet.

"Vi blev positivt overraskede over, at forskellen mellem grupperne er så stor. Så stærke effekter har man ikke set i lignende udenlandske studier," siger Frederik Marklund, der har lavet undersøgelsen.

Han peger på, at de gode resultater kan hænge sammen med, at man i Sverige bruger stærke elementer af kontrol og støtte, og at man fra kriminalforsorgens side har været gode til at udvælge de dømte, der skulle bære fodlænker. Det største fald i tilbagefaldsraten blev observeret for dømte over 37 år og dømte med begrænset kriminel baggrund.

[email protected]

Kilde: