Flygtninge får fri proces i sag om starthjælp

Slettet Bruger,

17/07/2007

Tre konventionsflygtninge med ophold i Danmark har anlagt sag mod deres bopælskommuner for forskelsbehandle dem ved udbetalingen af starthjælp.
Nu har Procesbevillingsnævnet besluttet at give dem fri proces til at føre retssagen, skriver politiken.dk. Det er Dokumentations - og rådgivningscenter om racediskrimination, DRC, der har anlagt sagen for de tre flygtninge.

"Allerede det, at vi har fået fri proces, er jo en tilkendegivelse af, at Procesbevillingsnævnet, mener, at vi har en sag, der bør føres. Og så er det naturligvis et økonomisk spørgsmål, at vi nu kan bede en advokat om at tage sagerne," udtaler centerleder Niels-Erik Hansen fra DRC.

FN´s flygtningekonventions bestemmelser, siger at flygtninge skal behandles på lige fod med landets egne borgere og have lige ret til sociale ydelser. Sagen anlægges, selv starthjælpen er den sociale ydelse til alle, danskere såvel som udlændinge, der ikke har haft bopæl i Danmark i syv af de seneste otte år.
DRC er da også klar over, at udsigten til en sejr er tvivlsom.

"Vi ved, at der er en kedelig udsigt til, at vi taber dem i Danmark. Men så tager vi dem til for eksempel FN's Menneskerettighedsdomstol," udtaler Niels-Erik Hansen.

[email protected]Kilde: