Flere løgne fra elevbevægelsen

Af Rune KristensenMens Statsminister Lars Løkke Rasmussen stod på Folketingets talerstol i forbindelse med Tingets åbning den 6

Slettet Bruger,

08/10/2009

Af Rune Kristensen

Mens Statsminister Lars Løkke Rasmussen stod på Folketingets talerstol i forbindelse med Tingets åbning den 6. oktober, var busfulde med fulde gymnasieelever og arbejdsløse fagbevægelsesaktivister kørt i stilling foran Borgen - nærmere betegnet på Christiansborg Slotsplads.

Vi er nemlig nået til den efterhånden traditionsrige protestdag mod nedskæringer og besparelser: Endnu en demonstration!

Tidligere kampagner som "Genstart Danmark", "Stop.nu", "17. maj", og "Velfærd til alle" blev nu fulgt op af "UD af krisen - Ind i fremtiden" med til anledningen selvopfundne statistikker og usaglige argumenter. Vi har efterhånden set det en del gange før: Elevbevægelsen rotter sig sammen med venstrefløjen i Folketinget og et par fagforeninger, laver et par forhastede udregninger og stimler gymnasieeleverne sammen til demonstrationer mod regeringen.

Parolerne er de samme, personerne bag er de samme, omfanget af alkohol er det samme - ja, selv den manglende indflydelse og seriøsitet er den samme. Jeg vil også tro, at de fleste bannere kan genbruges år efter år.

Endnu en dag med meningsløse talere og endnu et røgslør til at dække over fakta: Regeringen bruger flere penge end nogen anden regering på uddannelse.

Havde de unge hørt på den ærede statsministers åbningstale i stedet for at råbe op igen igen, så havde de nok været skræmmende enige med ham. Måske bortset fra et par autonome lømler, der nok er i målgruppen for stramningerne i forhold til ungdomskriminaliteten. Løkke er nemlig ikke den onde, liberale politiske ideolog, som mange i de kredse mistænker ham for at være. Faktisk ville jeg personligt være glad, hvis han indimellem var det, men det er han ikke - heller ikke på uddannelsesområdet.

Venstrefløjen hævder ustandseligt, at regeringen nedprioriterer uddannelsessystemet, men det er bestemt ikke korrekt. Faktisk har den borgerligere regering tilført uddannelsessystem anseelige midler gennem de seneste otte år. Desværre har specielt DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), SFU (Socialistisk Folkepartis Ungdom) og de faglige organisationer valgt at ignorere fakta, og de inviterede derfor igen i år eleverne på landets ungdomsuddannelser og universiteter til demonstration imod nedskæringer. På trods af at der investeres næsten 15 mia. kr. mere i uddannelse i 2010 end i 2001.

Siden 2001 er der investeret markant i bedre undervisning og uddannelser. Det er sket for at indfri regeringens målsætning om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og at halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse. De samlede offentlige investeringer i undervisning er helt præcis steget med 14,75 mia. kr. fra 2001 til 2010. Tilmed er der afsat 3,9 mia. kr. i finanslovsforslaget for 2010 for at øge undervisningskapaciteten.

Bevillingerne til taxametertilskud på de gymnasiale ungdomsuddannelser vokser meget markant fra 2009 til 2010. I alt får de gymnasiale ungdomsuddannelser løftet taxametret med 781 mio. kr. med finanslovsforslaget for 2010. Dertil kommer eventuelle ekstra midler fra Globaliseringspuljen, som fordeles i løbet af efteråret. Hertil kommer yderligere, at bevillingerne til taxametertilskud på professionsbachelor-uddannelserne vokser markant i samme periode - dermed får bl.a. lærere, pædagoger og sygeplejersker løftet taxameteret med 33 mio. kr. med finanslovsforslaget for 2010. Endelig kommer der eventuelle ekstra midler fra Globaliseringspuljen, som fordeles i løbet af efteråret.

Altså er demonstrationsarrangørernes tal om, at der er sparet 1.065 millioner på uddannelserne, det rene løgn, spin og fup.

Jeg stoler trods alt mere på embedsmændenes beregninger end lommeregnerne hos elevbevægelsen.

På bundlinien står derfor, at der ikke er sparet - kun i hovedet på arrangørerne bag disse demonstrationer.

Bonusinformationer fra skribenten:
  • Studenter- og elevbevægelsen tvangsindmelder årligt mange tusinde elever på ungdomsuddannelser og universiteter uden deres samtykke!
  • Fagbevægelsen spytter penge i disse demonstrationer for at undgå at blive kædet for meget sammen med de venstreorienterede partier i Folketinget!
  • Der kommer ca. 25.000 personer til disse demonstrationer - mindre end hvad Kristendemokraterne fik af stemmer ved seneste folketingsvalg!
  • Du kan læse mere om fakta bag denne artikel på www.dropdemoer.dk!
  • Danmark er det land i verden, der bruger mest på uddannelse i forhold til BNP!
  • Mange steder blokerer man også skolerne, så de elever, der gerne vil have undervisning, ikke kan få det!
  • Studenter- og elevbevægelserne er dybest set søsterorganisationer til SFU og DSU. De er venstreorienterede og ønsker ikke dialog med ministerierne - kun kritik via ukreative demonstrationer.
Af Rune Kristensen er BA. scient. pol. og landsformand for Konservativ Ungdom

Kilde: