Flere førtidspensionister

Slettet Bruger,

24/07/2007

Små 110.000 mennesker har fra 2004 til 2007 sagt farvel til kontanthjælp eller dagpenge og goddag til livet med fast månedlig lønindtægt. Det viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikbank jobindsats.dk ifølge Børsen.
Men faldet skyldes udelukkende en gunstig økonomisk udvikling påpeger kritikere, der ærgrer sig over at antallet af danskere på permanente overførselsindkomster er steget i perioden.

"Det er ikke overraskende, at ledigheden falder i en højkonjunktur. Her er udfordringen derimod at udvide arbejdsstyrken yderligere, og det er desværre ikke lykkedes godt nok. Vi kan se at antallet af førtidspensionister er steget på trods af, at der er skabt mange flere fleksjob, som skulle være et alternativ til førtidspensionen," siger økonomisk konsulent i Dansk Industri, Tine Andersen.

I de seneste tre er antallet af førtidspensionister nemlig steget med 4.000 selv om antallet af personer i fleksjob er eksploderet fra 24.000 til 37.000. Hos Dansk Arbejdsgiverforening er man enig i, at tallet for førtidspensionister er kritisk. Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen opfordrer til en revision af ordningerne.

"Det er selvfølgelig utroligt glædeligt, at der er kommet færre på overførselsindkomst, men med hensyn til førtidspensionisterne så skulle det også gerne have gået den anden vej, og derfor er vi nødt til at se systemet nøje efter i sømmene med det samme. Det er meget bekymrende, at der er kommet flere danskere på permanente offentlige ydelser i en periode, hvor arbejdsmarkedet skriger på ledige hænder," udtaler Jørgen Bang-Petersen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen erkender, at antallet af førtidspensionister bør nedbringes, men understreger dog, at regeringen er undervejs med et udspil på området.

[email protected]

Kilde: