Fischer: Det her er ikke en kønsdiskussion

Slettet Bruger,

12/07/2007

Af Morten Løfberg

Hvis det her ikke er en kønsdiskussion, hvad er så meningen med forslaget?
- Det her handler om, hvorvidt vi skal optage flere studerende gennem kvote 2, hvor man ikke kun kigger på eksamensgennemsnittet, men også inddrager andre ting. Og så viser erfaringer fra Syddansk Universitet, at så kommer der også flere mænd ind .

Du kritiserer i din pressemeddelelse at Berlingske Tidende har brugt ordet kønskvotering. Her på 180Grader.dk har vi i stedet betegnet det som positiv særbehandling. Er det så det?
- Det her er ikke positiv særbehandling. Det handler ikke om at det er en særlig kvalitet at være mand og så kommer man ind. Det handler om, at vi vil sætte en bredere vifte af kriterier op, og når man gør det så vil der automatisk komme flere mænd ind.

Men flere mænd er vel ikke bare en konsekvens af forslaget, det er vel også din målsætning?
- Ja, det er det.

Hvis resultatet af forslaget er flere mænd og færre kvinder og målet med forslaget er flere mænd og færre kvinder, kan du så forstå, at der er nogle, der synes det her er et spørgsmål om køn?
- Jamen, det her er ikke en kønsdiskussion eller en ligestillingsdiskussion. Var det det, ville jeg være lykkelig over de mange kvindelige læger. Det her drejer sig om vores sundhedsvæsen og om at sikre, at der er uddannede læger på alle specialer.

Men er der ikke andre måder at gøre det. Kunne man ikke kigge på de kvindelige lægers incitamenter til at vælge forskellige specialer i stedet. Så kunne man både beholde de dygtigste studerende og sikre samfundets behov for kirurger?
- Helt sikkert. Det her er ikke et enten-eller, men et både-og. Men det virker altså lidt vanvittigt, at vi modarbejder vores egne anstrengelser for for at få spredt lægerne ud på de forskellige specialer, ved fra første færd at rekruttere nogen, der vil have tilbøjelighed til at vælge de samme specialer. Jeg synes hellere, vi skal lave et system, hvor vi har en variation blandt vores læger, så de helt naturligt vælger forskellige specialer.

Og du frygter ikke at mænd med dårligere karakter bliver til dårligere læger?
- Det gør jeg slet ikke. Jeg kender selv en lang række, der aldrig ville være kommet ind på lægestudiet i dag. Nu sidder de i gode stillinger som læger og forskere rundt om i sundhedsvæsenet. Vi skal stadig have de studerende med topkarakterer, der skal bare også være plads til de studerende, der har andre kvalifikationer end det tårnhøje gennemsnit.
Kilde: