Familiekommission: Indgreb i erhvervslivet vil lette livet for børnefamilier

Slettet Bruger,

09/05/2007

I dag er udspillet fra Familie- og Arbejdslivskommissionen blevet offentliggjort. Udspillene retter sig først og fremmest mod indgreb i erhvervslivet. En lettelse af indkomstskatten er ikke på tale.

Skatteordføreren for de Radikale, Poul Erik Christensen, synes det er ærgerligt.

"Det er mærkeligt, at man ikke kan se en sammenhæng mellem rådighedsbeløb i familierne og muligheden for at købe mere service. Mere frihed," siger Poul Erik Christensen til 180Grader.dk

Kommissionen foreslår, at forældre får en lovfæstet ret til at passe deres barn på barnets første sygedag og opfordrer arbejdsmarkedets parter til at aftale mere frihed og lønudbetaling til forældrene i tilfælde af børns sygdom.

Poul Erik Christensen er skeptisk.

"For det første har man jo allerede prøvet at lave en sådan løsning. Under 97/98-overenskomstforhandlingerne gik Nyrup-regeringen ind og sørgede for, at der blev vedtaget fire omsorgsdage til børneforældre. Fire dage var forbeholdt forældre, der skulle tage sig af deres børn. Ved forhandlingerne i 2000 lavede man det så om til 5 feriedage for alle, for det ville man så pludselig hellere have. Så kan man også indvende, at det ikke vil gøre det mere attraktivt at ansætte forældre, fordi det ville være dyrere. Hvis løsningen skulle realiseres, skulle man lave en central solidaritetsfond, ligesom barselsfonden."

Derudover foreslår kommissionen en udvidelse af hjemmeserviceordningen for forældre med børn under 14, at børneinstitutioner holder mere åbent samt et højere beskæftigelsesbidrag til enlige forsørgere, da denne gruppe udpeges som særligt svag.

Kilde: