Fakta: Her er de mange FN-dage

Slettet Bruger,

20/10/2007

Her er de mange dage, uger og år, som FN fejrer.

Kilde: Politiken.dk

67 officielle FN-dage - 2007:

- 27. januar: International dag til minde om ofrene for Holocaust
- 21. februar: Den internationale dag for modersmål
- 8. marts: International kvindedag
- 21. marts: International dag for afskaffelse af raceforskelsbehandling
- 22. marts: Verdensdag for vand
- 23. marts: Den meteorologiske verdensdag
- 26. marts: International dag til minde om 200-året for ophævelsen af den trans-atlantiske slavehandel (kun i 2007)
- 4. april: International minedag
- 7. april: Verdens sundhedsdag
- 23. april: Verdensdag for bøger og copyright
- 3. maj: Verdensdag for pressefrihed
- 8. maj og 9. maj: Mindedage for ofre for Anden verdenskrig
- 15. maj: International familiedag
- 17. maj: Verdensdag for telekommunikation
- 17. maj: Verdensdag for informationssamfundet
- 21. maj: Verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og udvikling
- 2. maj: International dag for biologisk mangfoldighed
- 29. maj: International dag for FN's fredsbevarende personel
- 31. maj: Verdensdag mod tobak
- 4. juni: International dag for børn som er blevet ofre for aggression
- 5. juni: Verdens miljødag
- 17. juni: Verdensdag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke
- 20. juni: Verdensdag for flygtninge
- 23. juni: FN's dag for offentlige tjenester
- 26. juni: International dag mod misbrug af og handel med narkotika
- 26. juni: International støttedag for torturofre
- 7. juli: International dag for kooperativer
- 11. juli: Verdens befolkningsdag
- 9. august: International dag for verdens oprindelige folk
- 12. august: International ungdomsdag
- 23. august: International dag til minde om slavehandel og dens afskaffelse
- 30. august: International dag for forsvundne personer
- 8. september: International dag for læse- og skrivefærdighed
- 10. september: Verdensdag for selvmordsforebyggelse
- 16. september: International dag for bevarelse af ozonlaget
- 21. september: International fredsdag
- Sidste uge i september: Verdens søfartsdag (valgfri dag)
- 1. oktober: International dag for ældre
- 2. oktober: International dag for ikke-vold
- 5. oktober: International dag for lærere
- 9. oktober: Verdenspostunionens dag
- 10. oktober: International dag for mental sundhed
- 10. oktober: International dag for forhindring af naturkatastrofer
- 16. oktober: Verdens fødevaredag
- 17. oktober: International dag for udryddelse af fattigdom
- 24. oktober: FN-dagen
- 24. oktober: Verdensdag for information om udviklingsspørgsmål
- 6. november: International dag mod ødelæggelse af miljøet i krig og under væbnede konflikter
- 14. november: Verdens diabetesdag
- 16. november: International dag for tolerance
- 18. november: International mindedag for trafikofre
- 20. november: Industrialiseringsdag for Afrika
- 20. november: International børnedag
- 21. november: International tv-dag
- 25. november: International dag for afskaffelse af vold mod kvinder
- 29. november: International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk
- 1. december: Verdens aids-dag
- 1. december: Dag for hiv-rådgivning og -undersøgelse
- 2. december: International dag for udryddelse af slaveri
- 3. december: International dag for handikappede
- 5. december: International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling
- 7. december: International dag for civil luftfart
- 10. december: Menneskerettighedsdag
- 11. december: International bjergdag
- 18. december: International dag for migranter
- 19. december: FN-dag for samarbejde mellem udviklingslande
- 20. december: International solidaritetsdag


5 officielle FN-uger - 2007:

- 21. marts - 27. marts: Solidaritetsuge for folk som kæmper mod racisme og raceforskelsbehandling
- 23. april - 29. april: FN's internationale vejsikkerhedsuge (kun i 2007)
- 25. maj - 31. maj: Solidaritetsuge for folk i koloniområder, der kæmper for frihed, uafhængighed og menneskerettigheder
- 4. okt. - 10. okt.: International uge for rummet
- 24. okt. - 30. okt.: Nedrustningsuge


8 kommende FN-år:

- 2008: Internationalt kartoffelår
- 2008: Internationalt år for Jorden
- 2008: Internationalt sprogår
- 2008: Internationalt sanitetsår
- 2009: Internationalt forsoningsår
- 2009: Internationalt år for naturfibre
- 2010: Internationalt år for biodiversitet
- 2011: Internationalt skovår


7 igangværende tiår:

- 2001 - 2010: Tiår for reducering af malaria i udviklingslande, især Afrika
- 2001 - 2010: Andet internationale tiår for udryddelse af kolonialisme
- 2001 - 2010: Internationalt tiår for en kultur for fred og ikke-vold mod verdens børn
- 2003 - 2012: FN's litterære tiår: Uddannelse for alle
- 2005 - 2014: Andet internationale tiår for verdens oprindelige befolkninger
- 2005 - 2014: FN's tiår for undervisning om bæredygtig udvikling
- 2005 - 2015: Internationalt tiår for handling: 'Vand for liv'.

Kilde: