Fakta: Det indeholder jobplanen

Sikkerhed for retten til førtidspension Førtidspensionister på gammel ordning får fuld sikkerhed for, at de ikke risikerer at miste retten...

Slettet Bruger,

29/02/2008

 • Sikkerhed for retten til førtidspension
  Førtidspensionister på gammel ordning får fuld sikkerhed for, at de ikke risikerer at miste retten til førtidspension, hvis de arbejder.

 • Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde
  Der indføres et særligt bundfradrag på 30.000 kroner om året til folkepensionister. Derudover nedsættes beskæftigelseskravet for opsat pension, så man kun skal arbejde 1.000 timer om året (ca. 19 timer om ugen) mod 1.500 timer i dag (29 timer om ugen).

 • Skattenedslag til 64-årige i arbejde
  Der indføres et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen.

 • Reglerne om supplerende dagpenge justeres
  Reglerne for supplerende dagpenge harmoniseres og justeres for alle, så der fremover kan modtages dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

 • Genåbning af voksenlærlingeordningen
  Der åbnes igen for optag på voksenlærlingeordningen i 2008 med mulighed for uddannelse af yderligere 1500 voksenlærlinge.

 • Handlingsplan for sygefravær
  Regeringen fremlægger en handlingsplan for nedbringelse af sygefravær i løbet af sommeren 2008. Regeringen vil invitere aftalepartierne til døftelser om handlingsplanen efter sommerferien.

 • Øget indsats for international rekruttering
  Aftalepartnerne er blevet enige om, at manglen på arbejdskraft også skal løses ved at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det bliver lettere for velkvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. Danmark skal kendes som et godt sted at arbejde med tryghed og ordnede forhold. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes, at beløbsgrænsen i jobkortordningen sænkes fra 450.000 til 375.000 kroner om året, samt at Green-card ordningen udvides.

Kilde: Finansministeriet.

Kilde: