Få ramt af 300-timers reglen

Slettet Bruger,

06/09/2007

Frygten for en social massegrav som følge af 300- timers reglen ser ud til at have være overdrevet. Reglen om at ægtepar på kontanthjælp skal have haft minimum 300 timers arbejde de seneste to år hvis ikke den ene skal miste ydelsen har i dens første fem måneder bevirket, at under 500 kontanthjælpsmodtagere har fået trukket i deres ydelse, mens flere er kommet i arbejde og uddannelse. Det viser tal fra Arbejdsdirektoratet, som Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda har fået fat i, skriver Jyllands-Posten.
På forhånd havde regeringen ellers forventet at 1.200 ægtepar ville blive blive berørt af de nye regler, mens kritikere forventede et langt højere tal.

"Vi frygtede, at ordningen ville ramme folk, som gerne vil arbejde, men ikke kunne få noget, eller familier, hvor børn ville lide overlast. Men der er færre tilfælde end vi havde frygtet," udtaler Ole Pass, der er formand for foreningen af Socialchefer i Danmark.

Mange kommuner har gjort en ekstra indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, fortæller han.

"Det er positivt, at man har systematiseret indsatsen, og det har på den måde været en øjenåbner og et rigtigt godt signal for både kontantshjælpsmodtagere og kommuner. De fleste synes det har været en hjælp," siger Ole Pass.

Flere vil have førtidspension
Mens man på positivsiden kan konstatere, at flere er kommet i job og uddannelse, er der dog samtidig kommet flere ansøgninger om førtidspension fra den målgruppe som 300-timers reglen er rettet imod. Mens denne ansøgning behandles bliver deres ydelser ikke reduceret. Dermed kan det reelle tal af mennesker berørt af reglen vise sig at blive højere end de små 500. Til trods for det tager beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen glad imod de nye tal.

"Det er klart, at der blandt den her gruppe mennesker er nogle mennesker, som skal have ekstra hjælp, før de kan klare et job. Det er også muligt, at nogle er egnede til førtidspension, men jeg nægter at opgive nogen på forhånd. DEt har aldrig været meningen at straffe nogen. Det handler derimod om, at flere bliver selvforsørgede og kommer ud af en ond cirkel," udtaler ministeren.

På forhånd var godt 10.000 kontanthjælpsmodtagere advaret om, at de var i farezonen for at få deres ydelser reduceret.

[email protected]
Kilde: