Erhvervslivet utilfreds med VK-regering

Slettet Bruger,

20/05/2007

"Ny Alliance sætter fokus på nogle af de ting, vi har savnet hos de andre liberale partier og Venstre i særdeleshed. Det handler blandt andet om skat på lønindkomster, som Ny Alliance jo slår på. Og det er noget af det allervigtigste for Danmarks fremtid, at vi får reduceret skat på lønindkomster, så vi gør det attraktivt at arbejde og tjene nogle penge," siger Jens U. Schrøder til epn.dk. Schrøder er administrerende direktør i Brøste A/S, der sælger råvarer til industrien.

Han er ikke den eneste erhvervsleder, der sætter sin lid til Ny Alliance. 90 ud af de 115 virksomheder, der har svaret på en rundspørge foretaget af Politiken, svarer, at de støtter Ny Alliances skatteforslag. 55 opfatter Ny Alliance som en gevinst for erhvervslivet. Kun 10 svarer, at de ikke ser noget positivt for danske virksomheder i Ny Alliances fremkomst.

En tredjedel af virksomhederne svarer, at de er utilfredse med regeringens indsats for erhvervslivet.

Kilde: