Erhvervslivet siger nej til positiv diskrimination af indvandrere

Et forslag fra Ritt Bjerregaards såkaldte Røde Skole om at virksomheder, der ansætter indvandrere eller deres efterkommere skal have nedsat selskab...

Slettet Bruger,

08/05/2008

Et forslag fra Ritt Bjerregaards såkaldte Røde Skole om at virksomheder, der ansætter indvandrere eller deres efterkommere skal have nedsat selskabsskatten eller andre økonomiske fordele, afvises blankt af flere af de store erhvervsorganisationer, skriver dr.dk.

"De seneste syv år er der kommet rundt regnet 50.000 flere indvandrere i job. Det reelle problem ligger i, at næsten halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande slet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet," siger Dansk Industris arbejdsmarkedspolitiske chef, Mette Rose Skaksen.

Hun mener, at kvoter og klausuler i forbindelse med ansættelse af indvandrere vil afvige fra et grundlæggende princip om, at personer skal ansættes ud fra kompetencer. Det marginaliserer en gruppe på arbejdsmarkedet endnu mere, siger hun.

Dansk Erhverv er også imod ideen.

"Det skal ikke være sådan, at virksomheder skal dele medarbejderne op i a-og b-hold. Hvis der skal spekuleres i sociale kvoter kan det blive en meget mudret personalepolitik. Udgangspunktet er at ansætte de bedst egnede," siger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen.

Kilde: