Er Muslimernes Fællesråd ekstremister?

Af Helle Merete BrixEr Muslimernes Fællesråd en ekstremistisk organisation? Debatten bølger frem og tilbage, efter at velfærdsministeren har rettet...

Slettet Bruger,

25/02/2009

Af Helle Merete Brix

Er Muslimernes Fællesråd en ekstremistisk organisation? Debatten bølger frem og tilbage, efter at velfærdsministeren har rettet en kritik specifikt mod to af paraplyorganisationens frontfigurer, talsmand Zubair Butt Hussain og udlandsansvarlig Abdul Wahid Pedersen. Hun støttes af statsministeren og politisk ordfører Inger Støjberg.

På det modsatte hold befinder sig blandt andet Integrationsministeriet og Egmont Fonden, der begge har spyttet penge i foretagendet. Samt Københavns Kommunes integrationsborgmester, Jakob Hougaard, og diverse avisredaktører, herunder Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden. Hvem har ret?

Muslimernes Fællesråd, i forkortet tale MFR, blev dannet i 2006. Ud fra teksten på organisationens hjemmeside er formålet med rådet at "repræsentere et bredt udsnit af muslimer i Danmark og fungere som et fælles talsorgan for disse, at facilitere og koordinere det værdifulde arbejde, som allerede udføres i medlemsforeningerne, og at løfte opgaver der kan være af almen gavn for muslimer og samfundet i øvrigt."

Kigger man i vedtægterne fremgår det af punkt 4, "Pressemeddelelser og generelle udtalelser til pressen", at "det er besluttet af MFRs bestyrelse, at det er den valgte talsperson, der udtaler sig til medierne på vegne af MFR med mindre andet er besluttet. Hvis der rettes henvendelse til en medlemsforening fra mediernes side vedrørende MFR eller foreningens virke, så skal den enkelte forening henvise til MFR's siddende talsperson". Så meget for al snakken om, at talspersonen ikke nødvendigvis tegner samtlige foreningens medlemsorganisationer.

Medierne har i den senest tid med rette fokuseret på Abdul Wahid Pedersens manglende afstandtagen fra stening som straf. Denne anskuelse står han ikke alene med i paraplyorganisationen. En af de 14 foreninger, der står listet som medlemsorganisation er Islamisk Forum. I dag kaldes det Islamforum, og der er tale om et debatforum, hvor især unge muslimer diskuterer anliggender inden for islam og stiller spørgsmål.

Den 10. Februar 2009 spørger Rameesha således: "Er stening tilladt indenfor islam? Og hvis ja, hvad er reglerne så omkring dette?"

Redaktøren Abidah svarer, at straffen for zina er stening og lister de betingelser op, der ifølge Hanafi-retsskolen skan være opfyldt for, at straffen kan iværksættes.

Her kunne det egentlig have været rart, om redaktøren i stedet havde svaret, at naturligvis skal muslimer i 2009 ikke et øjeblik overveje om denne fortidige og forfærdelige straf nogensinde igen kan blive aktuel. Eller om han havde svaret som den syrisk-tyske politolog og muslim Bassam Tibi, der mener, at uanset hvad koran eller sharia måtte sige om dette, så kan han som humanist ikke acceptere stening.
Dagen før ville samme Rameesha vide, om det er obligatorisk at gå med tørklæde? Både redaktør og administrator på Islamforum svarer ja, sidstnævnte skriver:

"Bemærk at det kun er obligatorisk (fard) foran især fremmede mænd og ikke-muslimske kvinder. Men det er ikke obligatorisk at bære tørklæde foran sin far, bror, søn, farfar, onkel, nevø, ægtemand, svigerfar og andre nære slægtninge. På samme måde er det ikke obligatorisk at bære tørklæde foran sine kvindelige familiemedlemmer eller retskafne muslimske veninder og bekendte."

Ærlig snak. Og rart at blive sådan oplyst i en tid, hvor hovedtørklædet ofte betegnes - også fra de kredse, der bakker Muslimernes Fællesråd op - som et ganske uskyldigt stykke stof.

En anden organisation, der indgår i Muslimernes Fællesråd, er Islamisk Kulturcenter, der ligger på Horsebakken i København. Klikker man ind på kulturcentrets hjemmeside kan man læse, at centeret har en moské med plads til flere hundrede muslimer samt et bibliotek for islamisk videnskab. Der står også, at centret særligt i Ramadanen modtager besøg af arabiske og islamiske videnskabsmænd. Hovedbestyrelsen er valgt af moskeens menighed og sørger sammen med en imam for de religiøse anliggender. Imamen er ligesom generalsekretæren udpeget af Den Internationale Islamiske Dawa-forening i Libyen. Det er også den libyske forening, der ejer centrets ejendom. Om Den Internationale Dawa-forening står der på hjemmesiden, at et af organisationens vigtigste formål er "med alle lovlige midler [at] sprede det arabiske sprog, i dets egenskab af Koransprog, og at kræve af de islamiske lande at indføre arabisk som officielt sprog, og undervise i det på alle uddannelsestrin". Det må så også gælde lande som Tyrkiet og Pakistan.

Videre står der: "For første gang oprettes der en international missions bevægelse til gavn for Islam på alle kontinenter. Dette er muslimernes drøm siden Islam standsede sin fremgang og Fatah, og ophørte med dialogen, hvorved den Islamiske civilisation mindskede. Og dette forhold fremmede korstog mod Islam, efter at den ophørte med at være forkæmper og dialogsøger."

Og videre: "Vi fortsætter nu denne hellige krigs- og kamprolle, som er Islams nye internationale rolle. Derfor var det første skridt vi foretog efter den Libyske revolution at oprette Den Internationale Islamiske Dawa Forening". Fik de den ovre i Integrationsministeriet?

En tredje organisation bag Muslimernes Fællesråd er Muslimer i Dialog, der indtil stiftelsen af Muslimernes Fællesråd havde Zubair Butt Hussain som talsmand. Muslimer i Dialog er en forening med særligt unge muslimer som medlemmer. Den beskriver sit formål som blandt andet "at fremme menneskerettighederne, den tværkulturelle forståelse og forbedre det interreligiøse samarbejde, samt beskæftige sig med humanitært og kriminalitetsbekæmpende arbejde".

Det lyder smukt. Men formanden hedder Fatih Alev, og han har heller aldrig villet tage afstand fra stening. I bestyrelsen har siddet blandt andre Safia Aoude, der i 2007 på sin blog såede tvivl om hvorvidt Zyklon B blev brugt til at myrde jøder i koncentrationslejrene. Og som, da mit tidsskrift sappho.dk skrev om det, på et fotomanipuleret billede udstyrede min medredaktør Lars Hedegaard og jeg med naziarmbind.

Zubair Butt Hussain og foreningen gik i denne anledning ud med en pressemeddelelse, der kritiserede sappho for at være et underlødigt magasin og fremhævede tilliden til Aoude, om hvem der var blevet fremsat "fejlagtige formodninger".

Velfærdsministeren har tidligere, og med rette, kritiseret Muslimer i Dialog for at have inviteret den radikale konvertit Yvonne Ridley til et møde i København. På mødet forklarede Ridley, at de videofilm fra Irak, der viser de islamiske oprøreres slagtning af gidsler, er en nyttig alternativ nyhedsformidling. Hun havde også godt at sige om talebanerne i Afghanistan.

Velfærdsministeren har også kritiseret, at der var tale om et kønsopdelt møde. Muslimer i Dialog har hertil svaret, at der var pladser også for mænd og kvinder, der ikke havde noget imod at sidde blandet. Det er der også, når Frankrigs største paraplyorganisation UOIF - domineret af Det Muslimske Broderskab - holder årlig konference i Bourget. Det betegnes "familieafdelingen", og her har jeg selv siddet med en mandlig dansk fotograf. Men familieafdeling eller ej, at indføre kønsopdeling ved møder i det offentlige rum betyder ganske enkelt, at der er tale om en ortodoks udgave af islam.

Kønsopdelt var mødet også, da Muslimer i Dialog i april 2007 holdt seminar med den britiske "Shaykh" (hellig mand) Abdul Aziz Fredericks. En af mine venner deltog i seminaret og fotograferede diskret med sin mobiltelefon. På billederne kunne jeg se, hvordan et møde i Muslimer i Dialog foregår: Med kvinderne helt ude i hjørnet, de fleste af dem med hovedtørklæde på og nogle af dem helt dækket til, så kun øjnene var synlige. Mændene sad i en kreds omkring den hellige mand.

Muslimer i Dialog arrangerer hvert år ture til Yemen, nærmere bestemt til Tarim på et sommerkursus, hvor en af hovedkræfterne altid er den yeminitiske prædikant Al Habib Alii Aljifri. Han har udtalt, at udover hvad der ellers var af årsager til at Jyllands-Postens Muhammed-tegninger ikke måtte tegnes, så var det "imod shariaen". Han ønsker også en lov, der forbyder fornærmelse af "hellige personer".

Er der ikke nogle politikere og embedsmænd, der har sovet i timen, når vi samarbejder med og bruger skattekroner på at finansiere sådanne organisationer? Det er umådelig skadeligt for integrationen og de mennesker med muslimsk baggrund, der deler Vestens frihedsværdier, at det danske samfund vælger at favorisere dem, der ønsker menneskerettigheder erstattet af religiøs intolerance, lighed mellem kønnene med kvindens underordnede status og civilisation med barbari.

Helle Merete Brix er redaktør af sappho.dk

Kilde: