Elendigt indeklima på de danske skoler

Det kan være skadeligt for dit barns helbred at tage i skole

Slettet Bruger,

05/10/2008

Det kan være skadeligt for dit barns helbred at tage i skole. Det er Arbejdstilsynets konklusion efter de systematisk har undersøgt de danske skoler. Det skriver Berlingske Tidende.

"Der er klart en sundhedsrisiko forbundet med det dårlige indeklima. Og det er også børnenes sundhed, vi taler om, selvom vores opgave er at kigge på forholdene for de ansatte. Vi ser ikke råd og svamp i samme omfang i sammenlignelige brancher," siger tilsynschef Lene Teilberg fra Arbejdstilsynet i Syd-, Sønderjylland og Fyn til Berlingske Tidende.

Dårlig vedligeholdelse
Arbejdstilsynet har siden 1. april i fjor haft 1.200 skolebesøg, som har resulteret i 341 indeklimareaktioner. 230 gange er de blevet direkte nødsaget til at give påbud om at rette op på de sundhedsskadelige forhold.

Tilsynschef Lene Teilberg mener, at de dårlige forhold er resultatet af mange års manglende vedligeholdelse i kommunerne.

"Tallene dækker over alt fra skoler, som er så ringe, at de ikke kan repareres, til mindre sager, som kan udbedres for et meget lille beløb. Det er et resultat af mange års dårlig vedligeholdelse i kommunerne," hun.

Kommunerne vil udbedre forholdene
Kommunerne beklager de farlige forhold og er godt klar over, at det er dem, som har haft ansvaret for at vedligeholde skolerne.

"Vi kan ikke løbe fra det. Det er vores ansvar. Og der har vi simpelthen en udfordring så stor, at det kan være svært at overskue. I de sidste otte-ti år har tilgangen af elever været markant, så kommunerne har brugt sine sparsomme midler på at udbygge kapaciteten. Der har de kære små tabt i en ubehagelig økonomisk prioritering. Nu skal vi i gang," siger De Radikales Henrik Larsen, som formand for Børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening.

Det kan dog godt komme til at kræve flere penge fra staten, for kommunerne vil måske få svært ved at finde plads i deres anlægsbudgetter til at renovere skolerne.

"Faktum er, at man har lavet et anlægsloft, som lægger store bånd på vores ambitioner. Det skal vi fra KL's side gøre op med," siger Hans Larsen til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: