Ekspert til Eva Kjer: Drenge og piger skal ikke behandles ens

Slettet Bruger,

03/07/2007

Af Ole Birk Olesen

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen vil have pædagogerne i landets børnehaver til at behandle drenge og piger mere ens, men det er den helt forkerte vej at gå. Drenge og piger er meget forskellige fra fødslen, og derfor skal de også behandles forskelligt, lyder kommentaren fra lektor Hans Henrik Knoop fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

"Jeg er pikeret over ensidigheden i den måde, forslaget er lagt frem på," siger Hans Henrik Knoop til 180Grader.dk

Hvad er det, du ser som ensidigt?
"Man siger, at man nu skal undgå 'stigmatisering' af børn i drenge og piger. Er det virkelig den rigtige måde at sige det på? Er det at være en dreng eller en pige nu en stigmatisering? Piger og drenge fødes forskellige. Over hele verden kan vi se, at drenge er mere tilbøjelige til at lege med køretøjer eller våben end piger, og piger er mere tilbøjelige til at lege sociale lege og omsorgslege. Det gælder for piger og drenge som grupper, selvom der er store overlap mellem grupperne og stor variation i grupperne. Men det ser ud til at være en del af menneskets natur, at der er denne forskel på kønnene, og det betyder, at den største umiddelbare begejstring, som børn kan opleve, ofte vil være indenfor aktiviteter, som de biologisk er designede til at begejstres af. Det er en meget vigtig energikilde og en meget vigtig pædagogisk grunddynamik, at man har det med i betragtning. Livsglæde er i meget høj grad baseret på, at man har stærke oplevelser. På den måde kan man argumentere for, at der skal tages hensyn til, at drenge og piger er forskellige."

Drenge og piger skal behandles forskelligt
Er det også et argument for at behandle dem forskelligt?
"Ja, bestemt. Hvis vi behandler dem forskelligt, så undgår vi kønsdiskriminering. Det er ligesom i skolen: Hvis man laver en standardundervisning, som er ens for alle, så er det i virkeligheden enormt uretfærdigt, for den vil passe godt til nogen elever, men dårligt til andre elever. Derfor har man idealet om undervisningsdifferentiering - ikke for at gøre forskel på folk, men for at være retfærdig og tage hensyn til, at folk er forskellige, og dermed give dem et fair tilbud. Det med at være ens og at være fair er ikke det samme, og Eva Kjer Hansen skal passe på ikke at blande det sammen her. Hun skal ikke tro at fairness og sameness er det samme, og at man er fair, hvis man lader børnene være unisex."

Så når pædagoger og forældre behandler drenge og piger forskelligt, så er det måske ikke, fordi de bevidst eller ubevidst vil forme dem forskelligt, men mere et udtryk for at de tager udgangspunkt i børnenes forskellighed?
"Ja, og det er der noget sympatisk og godt i. Historien viser, at politik, som er gennemført uden hensyn til menneskets natur, typisk er mislykkedes - ikke sjældent på ganske tragisk vis. Vi ved også, at f.eks. forældre, som forsøger at opdrage deres børn til et andet køn - der findes meget tragiske eksempler - blot skaber øget mistrivsel."

Hvordan gør man det?
"Det er utroligt svært at tvinge mennesker til at være interesserede i noget bestemt. Uanset køn og uanset personlighed. Hvis man f.eks. forsøger at tvinge en dreng, som generelt er mest interesseret i pigelege til at lege drengelege, fører det sjældent til noget godt. Og på samme måde skal man passe på med ikke at tvinge drenge til at lege pigelege, hvis de for det første ikke kan se formålet med det, og hvis de for det andet ikke synes, det er sjovt. Hvis man presser en dreng, som er biologisk gearet til at lege vilde og konkurrenceprægede lege, til at lege med dukker, så kan man endog komme til at skabe afsky for dukker og skabe små tøsedrenge, som ikke synes, det er sjovt, og derfor er meget uengagerede, lærer langsomt og opfører sig uansvarligt, fordi de ikke føler, de har nogen indflydelse på deres eget liv. Nu er det her et ekstremt eksempel, men man skal være opmærksom på, at der er en risiko for det, hvis man slet ikke tager hensyn til de biologiske forskelligheder, som børn kommer til livet med."

Kvinder er ofte bedre pædagoger
Men den her bog fra ligestillingsministeren, som skal vise børnene, at drenge kan blive pædagoger, og piger kan blive betjente, er vel helt uskyldig?
"Det er udmærket, at man gør det, men sandsynligheden for, at piger vil have det godt som pædagoger er større, end sandsynligheden for at drenge vil. Det er ikke p.g.a. undertrykkelse af kvinder, at de vælger pædagoguddannelsen i så stort tal, det er fordi de er lidt mere intelligente i forhold til det sociale, end mænd er. Omvendt er drenge lidt bedre til nogen af de ting, man kan gøre med kroppen, og til noget af det, der kræver matematisk-logisk-rumlig intelligens, selvom der selvfølgelig er masser af undtagelser fra reglen. Hvis man lukker øjnene for de tendenser, så er risikoen, at børnene simpelthen får en lidt fladere oplevelse af livet, hvor det ikke længere er i orden at være en rigtig dreng eller en rigtig pige. Så pædagogerne skal passe på med, hvordan de bruger det her, også fordi der i forvejen mangler mandlige rollemodeller i drengenes liv. Hvis de nu ikke må være rigtige drenge mere, fordi det ikke er i orden at socialisere til drengedyder og pigedyder, når det hele skal være én grød, så siger jeg bare stakkels drenge og stakkels piger," siger Hans Henrik Knoop.

Hans Henrik Knoop pointerer, at han udtaler sig på baggrund af dagens omtale i medierne, og at han ikke har set noget materiale fra ligestillingsministeren.

Kilde: