EU trækker i land med liberalisering af el-sektor

Slettet Bruger,

19/09/2007

En planlagt liberalisering af energi-sektoren i EU er nu i fare for at blive droppet, sskriver epn.dk. EU skulle nemlig være blevet nervøse ved udsigten til, at de to store statsejede selskaber, det russiske Gazprom og Algeriets Sonatrach, sætter sig på hele EU´s energisektor.

Gazprom har som følge af hidtidig liberalisering allerede købt sig ind i otte energiforsyningsselskaber, de fleste i Østeuropa.

De planlagte liberaliseringer skulle øge konkurrencen på det europæiske energimarked og øge uafhængigheden af netop de to statsgiganter, men nu frygter EU altså, at det vil føre til det stik modsatte resultat.

Oplysningerne stammer fra den engelske avis International Herald Tribune, der oplyser, at EU-kommissionen vil drøfte indskrænkninger i den plaglagte liberalisering på et møde i dag.

[email protected]

Kilde: