EL: Svært at sammenligne Fogh og Stalin

Slettet Bruger,

26/06/2007

Af Helene Schou Haabegaard

Man skulle tro, at et indrammet portræt af en af historiens største massemordere på det officielle kontor hos en fagforening ville vække forargelse. Men hverken hos Enhedslisten eller 3F vil man lægge afstand til den specielle vægudsmykning.

180grader har talt med Line Barfoed, som sidder i Folketinget for Enhedslisten. Hun understreger, at Enhedslisten ikke har billeder af Stalin på kontorerne på Christiansborg. "Men hvad folk ellers finder på at hænge op, det tjekker vi ikke," udtaler MF'eren. Hun har heller ingen entydig holdning til, hvorvidt man kan sidestille Stalins og Anders Foghs bedrifter.

"Det er svært at svare på. Det er jo svært at anbringe folk i bestemte kategorier. Forskellen er, at Anders Fogh er valgt af et flertal i Danmark."

"Men jeg synes, det er svært at sammenligne med det, der foregik i Stalin-tiden. Generelt kan man ikke putte folk i forskellige kategorier og båse," uddyber hun.

Du vil altså ikke afvise at sidestille Stalin og Fogh?
"Jeg synes hverken man skal sidestille den ene eller anden med Stalin. Og man skal heller ikke sidestille hverken den ene eller anden med Anders Fogh."

Det er Morten Homann fra SF dog dybt uenig i.

"Jeg er på ingen måde den største fan af Fogh, og jeg tager stærkt afstand fra Irak-krigen. Men at sammenligne Stalin og Fogh er fuldstændigt ude af proportioner. Det er utilstedeligt."

Homann betegner det som "chokerende", at der stadig hænger et Stalin-billede på Sømændenes Forbunds kontor.

"Det svarer jo til at have et Hitler-portræt hængende."

Line Barfoed vil dog hverken tage afstand fra det ene eller andet portræt.

"Det er vigtigt, at man kan se billeder af historiske personer. Det er derfor, vi har museer og skoler osv. Det afgørende er hvilken lære, man drager af historien."

Men vi taler jo ikke om et museum, men om en fagforenings kontor?
"Jeg kan ikke tage afstand fra det, når jeg ikke har set det."

Sømændenes Forbund ligger under 3F. Hos paraplyorganisationen vil man dog ikke tage stilling til det, med den begrundelse at de enkelte organisationer har udstrakt frihed til at formulere deres egne regler.

Kilde: