Dokumentation: Her er jobplanens 10 hovedpunkter

Slettet Bruger,

02/10/2007

1.

Vi vil fortsætte og udbygge indsatsen for at få de resterende ledige på dagpenge og kontanthjælp i arbejde.

2.

Vi vil give førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, mulighed for at arbejde i en årrække med en sikkerhed for, at de ikke dermed mister retten til senere at gå tilbage til førtidspension. Og vi vil styrke indsatsen for, at yngre mennesker ikke ender på varig førtidspension.

3.

Vi vil give folkepensionister bedre mulighed for at arbejde uden at blive trukket i pensionen. Og vi vil gøre reglerne om opsat pension mere fleksible, så det bedre kan betale sig at udsætte pensionsalderen.

4.

Vi vil indføre et særligt nedslag i skatten af arbejdsindkomst på maksimalt 100.000 kr. for skatteydere, der er 64 år. For at få skattenedslaget skal man have været fuldtidsbeskæftiget fra 60 års alderen.

5.

Vi vil give studerende bedre mulighed for at arbejde uden at blive trukket i SU.

6.

Vi vil nedbringe sygefraværet og forbedre de offentligt ansattes mulighed for at gå fra deltid til fuldtid.

7.

Vi vil tiltrække flere kvalificerede udlændinge til at arbejde i Danmark. Derfor vil vi udvide green card ordningen, jobkortordningen og forskerskatteordningen yderligere. Og vi vil indføre et særligt virksomhedsvisum.

8.

Vi vil lette papirarbejdet og afkorte ventetiden for virksomheder, der søger udenlandsk arbejdskraft.

9.

Vi vil målrettet rekruttere udenlandske medarbejdere til den offentlige sektor på områder med mange ubesatte stillinger, bl.a. på sundhedsområdet.

10.

Vi vil iværksætte en massiv kampagne for at øge kendskabet til Danmark som et godt land at arbejde og leve i. Og vi vil forstærke indsatsen for at fastholde og integrere de mennesker, der kommer hertil.

Kilde: