Det vil Ny Alliance

Slettet Bruger,

07/05/2007

Khaders nye parti, der blev offentliggjort på et pressemøde kl. 13:03, bekender sig ifølge de tre stiftere, der foruden Khader selv tæller Anders Samuelsen og Gitte Seeberg, der begge er medlem af Europaparlamentet, til socialliberalismen og socialkonservatismen.

Det betyder ifølge dem selv, at Ny Alliance bliver et borgerlig midterparti.

Partiet har endnu ikke et partiprogram, men en række politiske hovedpunkter er ifølge partiets hjemmeside:

"Skattereform: Skattestoppet har været nødvendigt, men nu skal vi videre. Vi ønsker at flytte flere fra overførselsindkomst til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi have skatten ned til omkring 40 % for alle. Det kræver en skattereform.

Integration/flygtninge og udlændinge: Vi ønsker en realistisk indvandringspolitik og human flygtningepolitik med vægt på demokratisk integration. Ingen lidende asylbørn. Det skal være slut med, at Søren Krarup og Pia Kjærsgaard definerer politikken hen over hovedet på den store del af befolkningen, der ønsker en fair politik.

EU og Globalisering: Vi står for globalt udsyn og et stærkt EU, som Danmark skal være fuldgyldigt medlem af nu. Vi ønsker en bedre koordinering af EU's udenrigspolitik og fornyet respekt for FN og menneskerettighederne. For den fattigste del af verden har vi et særligt ansvar, og derfor skal vi igen op på 1% af BNI i udviklingsbistand.

Udvikling af Danmark: Danmark har overlevet ved konstant at reformere og tilpasse. Vi ønsker flere reformer - f.eks. ønsker vi en folkeskole, der både satser på faglighed, kreativitet og et effektivt og menneskeligt sundhedssystem og en udvikling, der på sigt kan gøre Danmark selvforsynende i vedvarende energi."

Partiet vil i den kommende tid turnere rundt i landet for at få en dialog med danskerne.

Kilde: