Det hjælper at trække ledige i dagpenge

Slettet Bruger,

07/06/2007

Ny undersøgelse viser, at sanktioner over for ledige, der ikke overholder rådighedsreglerne, markant øger sandsynligheden for, at de ledige kommer i arbejde.

Undersøgelsen er foretaget af arbejdsmarkedsforsker Michael Svarer fra Århus Universitet, og tendensen er klar.

"Undersøgelsen viser, at sanktioner har en effekt. Sandsynligheden for at finde job i en bestemt uge steg fra 3 procent til næsten 6 procent for kvinder og fra 4 procent til 6 procent for mænd for de ledige, der havde oplevet sanktioner," siger han til Jyllands-Posten.

Den 1. marts i år trådte de nye rådighedsregler og sanktioner i kraft som led i den såkaldte velfærdsreform, der blev vedtaget i efteråret. Det betyder blandt andet, at den ledige skal til samtale hver 3. måned, samt at sanktionerne er blevet strammet op.

Den historiske mangel på arbejdskraft, som Danmark oplever i øjeblikket, får Dansk Arbejdsgiverforening til at kræve yderligere stramninger på baggrund af undersøgelsen.

Men til trods for sanktionernes positive virkning på beskæftigelsen er Morten Kaspersen, der er formand for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, imod yderligere stramninger af rådighedreglerne.

"Jeg vil ikke afvise, at sanktioner kan have en effekt. Men jeg mener ikke, at undersøgelsen kan bruges til at foreslå ændringer i den aktuelle situation, da målingerne er foretaget, flere år før reglerne blev strammet," siger han.

Undersøgelsen er baseret på gennemgangen af 220.000 ledighedsforløb i perioden 2003-2005.

bach

Kilde: