De "fattigste" har oplevet realindkomstfremgang under VK

Af Thomas Breitenbach JensenVi står ikke på randen af den sociale massegrav

Slettet Bruger,

20/03/2008

Af Thomas Breitenbach Jensen

Vi står ikke på randen af den sociale massegrav. Vi bliver derimod allesammen rigere og rigere, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Samtlige indkomstgrupper har i perioden fra 2001 til 2005 oplevet en stigning i realindkomsten på 2,2%. Heraf står de nederste 10% af indkomsterne for en reallønsfremgang på 0,8%.

Det svarer til at de 10% fattigste har oplevet en fremgang i den disponible indkomst, dvs. efter skat og korrigeret for inflation, på 2.600 kr. For alle indkomst grupper er den gennemsnitlige vækst i disponibel indkomst på 18.600 kr.

I den samme periode er den såkaldte markedsindkomst, der dækker over løn- og virksomhedsindkomst, faldet med 6,2%, samtidig med at overførselsindkomsterne er steget med 2,7% for de fattigste 10%. For de rigeste 10% er markedsindkomsten steget med 1,6%, mens overførselsindkomsterne er faldet med 4,0%.

De tre hovedfaktorer i den positive udvikling er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, faldende arbejdsløshed, stigende boligpriser og afkast af aktier og obligationer.

Kilde: