De bredeste skuldre kommer udenom topskatten

Kun en meget lille brøkdel af statens indkomster kommer fra top- og mellemskatten, og det er der en god grund til, viser en rundspørge, som Analyse...

Slettet Bruger,

15/12/2008

Kun en meget lille brøkdel af statens indkomster kommer fra top- og mellemskatten, og det er der en god grund til, viser en rundspørge, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4. Blandt de danskere, der tjener mere end 50.000 kroner om måneden, svarer seks ud af ti, at de benytter sig af ordninger, f.eks. hensættelse til pension, som gør, at de kan slippe med at betale mindre i topskat, end hvis de bare havde fået lønnen udbetalt.

Formanden for de økonomiske vismænd og professor i økonomi ved Københavns Universitet Peter Birch Sørensen mener, at den udbredte spekulation er en naturlig følge af den høje skat på den sidst tjente krone og viser, at der er nogle begrænsninger for, hvor meget man kan omfordele mellem rig og fattig via indkomstskatten.

"Det flugter meget godt med undersøgelser fra USA, der viser, at de, der betaler de højeste marginalskatter, reagerer - ikke så meget ved at arbejde mindre - men i højere grad ved, at de prøver at finde nogle smuthuller og forsøger at omdanne deres indkomst til en form, der beskattes lavere," siger han til A4.

Ser man på hele gruppen af danskere, der tjener over topskattegrænsen på 30.417 kroner om måneden, er de foretrukne metoder til nedbringelse af topskatten ifølge A4's undersøgelse:
  • Ekstraordinære indbetalinger på ratepensioner, der giver fuldt fradrag i topskatten.
  • Investering i særligt skattebegunstigede ejendomsselskaber eller vindmøller, hvor afskrivninger kan trækkes fra i topskatten.
  • Konvertering af løn til skattefri medarbejderaktier eller -obligationer, der sænker den skattepligtige indkomst.
Tilsammen sørger fradragene for, at 40 procent af alle skatteydere med indkomster over topskattegrænsen betaler ingen eller nedsat topskat i år, skriver A4.

[email protected]

Kilde: