Danskernes fornuft kan give plads til skattelettelser

Slettet Bruger,

08/08/2007

Danskerne vil sætte pengene fra en skattelettelse i banken. I en ny meningsmåling, foretaget af Greens Analyseinstitut for Børsen, svarer 52 procent, at de hovedsagligt vil bruge pengene til opsparing, mens kun 42 procent overvejende vil lade pengene gå til forbrug.
Blandt topskatteyderne, vil hele 61 procent spare op, hvis topskatten fjernes og
samtidig vil en ud af tre arbejde mere, hvis topskatten droppes.
Det får økonomer til at neddrosle faren for lønspiral og økonomisk overophedning som følge af en skattelettelse.

"Økonomisk set vil det bestemt ikke være urealistisk at fjerne topskatten i 2009, for vi er begyndt at se tegn på, at væksten er på vej ned. Boligmarked, forbrug og eksport udvikler sig ikke så hurtigt som tidligere," udtaler Steen Bocian til Børsen.

Han peger på, at det ekstra arbejdsudbud fra blot en times mere ugentligt arbejde fra 300.000 topskatteydere, vil overstige det arbejdsudbud, der er nødvendigt for at producere til en ekstra skattedrevet efterspørgsel. Og dermed vil selv ufinansierede skattelettelser lette presset på arbejdsmarkedet.

"Man kan også vælge at finansiere noget af det eller at indføre lettelsen over et par år, for eksempel ved at sænke satsen med 3 procentpoint om året, så man er på nul efter fem år. Det vil gøre det nemmere at absorbere i økonomien, og så kan man fremskynde fjernelsen af topskatten," mener Steen Bocian.

Støtte fra skatteforsker
For Henrik Jacobsen Kleven, der er lektor ved Københavns Universitet, og førende skatteforsker, bekræfter den nye måling egne tal.

"Når der er en del, der siger, de vil arbejde mere, så passer det med vores forskning. Der er en positiv respons på arbejdsudbud, når vi sænker marginalskatten, og det gør alt andet lige, at økonomien bedre kan rumme en skattelettelse uden at overophede," siger Jacobsen Kleven.

Henrik Jacobsen Kleven var bagmand på Rockwool Fondens undersøgelse sidste år, der viste, at det meget vel kunne være en god forretning for staten at sænke topskatten. Folk vil nemlig blive tilskyndet til at arbejde mere, uddanne sig bedre og sort arbejde vil blive mindre udbredt.

"Der er meget stærke argumenter for at sænke topskatten i Danmark, når man kigger på alle de relevante aspekter. Vores skatter er så høje og forvridende oppe i toppen, at der ikke skal ret meget til, før en lettelse giver store gunstige effekter," udtaler Henrik Jacobsen Kleven.

Økonomernes mange argumenter har dog stadig ikke overbevist skatteminister Kristian Jensen.

"Jeg tror da også, at der er en vis grad af selvfinansiering, hvis man letter topskatten. Men det er næppe gratis, så der skal i givet fald findes et råderum," udtaler skatteministeren.

En undersøgelse i går viste, at topskatten er den skat, som flest danskere vil af med.

[email protected]


Kilde: