Danskerne sygeliggør sig selv

Danskerne bliver mere og mere syge

Slettet Bruger,

16/11/2008

Danskerne bliver mere og mere syge. Eller også er Danmark er blevet til en nation af pylrehoveder, der render til lægen i tide og utide. Gennemsnintlig kontakter hver dansker nu lægen mellem syv og otte gange om året, medinaludgifterne vokser markant hvert år og der opereres flere end nogensinde. Forhold, der får aktører i sundhedsvæsenet til at advare imod en voksende sygeligørelse i samfundet. Det skriver jp.dk.

"Tærsklen for, hvad vi opfatter som sygdom, har ændret sig markant de seneste 10-20 år, og vi er godt på vej til at fremelske en ren sygdoms- og offerkultur," siger professor i arbejdsmedicin, overlæge Johan Hviid Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, til jp.dk.

Også politikere med ansvaret for det offentlige sundhedsvæsen er kebymrede for danskernes forhold til sundhed og sygdom.

"Sundhedsudgifterne stiger med 2 pct. mere hvert år end bruttonationalproduktet, og hvis det fortsætter på den måde, ender det med, at vi bruger alle vores penge på sygdom og sundhed," lyder det fra Danske Regioners socialdemokratiske formand Bent Hansen.

"Vi må fastholde folk på, at de selv har et ansvar for deres helbred, og at man ikke behøver at rende til læge og speciallæge med småskavanker og banaliteter. Samtidig er vi nødt til at tage diskussionen om sygeliggørelse, og om hvordan vi prioriterer. Ellers ender vi med at få bekræftet, at en rask person blot er en, der ikke er undersøgt godt nok," siger Bent Hansen til jp.dk.

[email protected]

Kilde: