Danskerne arbejder mere

Slettet Bruger,

28/07/2007

Nye tal fra Danmarks Statistik viser at hver dansker havde 1.570 arbejdstimer sidste år, 11 mere end i 2005. Det skriver Berlingske Tidende i dag. I de sidste ti år er stigningen på næsten 50 timer. I tiåret er det det private erhvervsliv, der trækker læsset med en stigning på 1,8 time om ugen, på trods af, at mange har fået en ekstra ferieuge. Den offentlige sektor har derimod oplevet et fald på 0,2 time om ugen.

"Finansministeriet skønner skønner, at der opstår et jul på 35.000 personer frem mod år 2015, hvis den offentlige beskæftigelse skal fastholdes på det aktuelle niveau," siger Nordeas cheføkonom, Anders Matzen. Men det problem kunne løses, hvis de offentligt ansatte nærmede sig de privates arbejdstid og lagde en time og 40 minutter mere om ugen på jobbet.

Forklaringen på danskernes øgede arbejdsiver skal blandt andet findes i skatten. Det er nedsættelsen af marginalskatten under Poul Nyrup Rasmussen og den nuværende regerings forårspakke, der har fået danskerne til at arbejde mere.

Ifølge CEPOS har de tiltag bidraget med halvdelen af den fremgang i arbejdstiden, som vi har haft siden 1995. Mads Lundby Hansen, CEPOS´ cheføkonom, er som altid klar til at pege på den nærliggende løsning til at få danskerne til at arbejde endnu mere.

"Skatten bør sænkes yderligere, for man får ikke danskerne til at arbejde ekstra, uden at der er en økonomisk gulerod."

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik viser i øvrigt, at det altovervejende er kvinderne, der nu arbejder mere, mens mændene ligger på niveau med målingerne for ti år siden.

[email protected]

Kilde: